Mödra- och barnhälsovårdsmottagning psykologer Malmö

Telefontider och fler kontaktuppgifter

Du kan kontakta mödra- och barnhälsovårdspsykologen om du känner dig osäker eller orolig och upplever att du behöver mer stöd och råd i ditt föräldraskap utöver den du får på barnmorskemottagningen och barnavårdscentralen.

Här kan du som väntar barn, nyligen har blivit förälder eller har barn under sex år få hjälp med frågor som till exempel handlar om oro och nedstämdhet i samband med graviditet eller när man precis blivit förälder. Du kan också vända dig till oss med frågor kring barns beteende och utveckling, föräldrarollen, bekymmer med barnets mat- eller sömnvanor, om någon i familjen drabbas av en kris som påverkar barnet eller någon annan fundering som rör ditt föräldraskap.

Du kan komma till oss via din barnmorska, barnavårdscentral eller genom att kontakta oss direkt.

E-tjänster

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter