Aortascreening – hälsoundersökning av stora kroppspulsådern för 65-åriga män

För att minska dödligheten i brustet pulsåderbråck, som även kallas aortaaneurysm, erbjuds alla 65-åriga män i Skåne en ultraljudsundersökning av stora kroppspulsådern.

Aortic aneurysm screening – English version

Praktisk information

För män i sydvästra Skåne genomförs undersökningen på kärlmottagningen i Malmö. Besöket kostar 120 kronor, som kan betalas med kort på plats eller via inbetalningskort som skickas hem efter undersökningen. Frikort gäller inte. Det går inte heller att få reseersättning för undersökningen.

Undersökningen är helt frivillig och du kan avstå utan att uppge något skäl. Vi är dock tacksamma om du kontaktar oss och avbokar tiden, så att vi kan kalla någon annan i ditt ställe.

Kontaktuppgifter till Kärlmottagning Malmö

Så går undersökningen till

Varför screening av 65-åriga män?

Ett brustet bråck på stora kroppspulsådern är ett livshotande tillstånd. Eftersom sjukdomen sällan ger några symtom upptäcks den oftast bara av en slump i samband med andra undersökningar. Sjukdomen är betydligt vanligare hos män än hos kvinnor och risken ökar med stigande ålder. 3-5 procent av alla 65-åriga män har ett pulsåderbråck.

Ett litet bråck är ofarligt men bör kontrolleras regelbundet med ultraljud. Om bråcket växer och riskerar att brista rekommenderas en förebyggande operation. Om vi upptäcker ett pulsåderbråck vid din undersökning så blir du alltid erbjuden att träffa en kärlspecialist för att diskutera uppföljning.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.