Fysisk hjärtrehabilitering

Fysisk träning är en viktig del av behandlingen vid kranskärlssjukdom. Många känner rädsla och osäkerhet inför fysisk aktivitet och träning efter sin hjärthändelse. Även om du är van motionär sedan tidigare kan det kännas annorlunda att träna när du har börjat ta nya mediciner efter en hjärthändelse.

Hjärtrehabiliteringen vänder sig till alla som nyligen haft hjärtinfarkt eller genomgått en kranskärlsoperation. Det finns möjlighet att träna både i Lund och Malmö, och det är helt kostnadsfritt att delta.

Innan träningen börjar

2-4 veckor efter din hjärthändelse träffar du en sjukgymnast på kranskärlsmottagningen. Du får då göra ett enklare cykel- och muskelfunktionstest. Efter det erbjuds du träning i grupp två gånger i veckan under cirka fyra veckor tillsammans med andra hjärtpatienter, där man utgår från dina förutsättningar och behov.

Så går träningen till

Träningen består av konditionsträning på motionscykel samt individanpassad cirkelträning. Syftet med gruppträningen är att du ska känna dig trygg i hur mycket du kan och bör anstränga dig efter din hjärthändelse. Vi anpassar träningen så att den passar dig, även om du inte har någon träningsvana alls sedan tidigare.

Om du inte vill eller kan delta i träningen på sjukhuset så kan du få hjälp med aktivitets- och träningsrådgivning. Oavsett om du deltagit i gruppträning eller inte, kallas du efter en tid till ett nytt cykel- och muskelfunktionstest. Vi ställer samtidigt frågor om hur det går för dig med träningen.

Mål med träningen

Som kranskärlspatient är målet att du dagligen ska vara fysiskt aktiv minst 30 minuter på en något ansträngande nivå, så kallat "snacktempo". Det är bra om du dessutom kan träna med en lite hårdare intensitet 3-5 gånger i veckan.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.