Från 7 juni till och med 2 september finns vår avdelning i samma lokaler som Öron-näsa-halsavdelning 56 på Entrégatan 7, hisshall A, plan 2 i Lund.

Geriatrikavdelning 36 Lund

Hitta hit

Mottagningen ligger på sjukhusområdet i Lund. Det finns flera regionbussar och stadsbussar som stannar vid busshållplats Universitetssjukhuset.
Visa på karta (Google Maps)

Telefon- och besökstider

Till oss kommer du som är över 65 år och är multisjuk, det vill säga du som har flera olika diagnoser eller besvär.
Oftast kommer du till oss direkt från vårdcentralen eller akutmottagningen.

Under din vistelse hos oss kommer ett team, bestående av flera olika yrkesgrupper, att ta hand om dig. Vi gör en helhetsbedömning ur ett medicinskt, rehabiliteringsmässigt och socialt perspektiv. Utskrivning sker oftast i nära samverkan med kommunerna.

E-tjänster

För besökare och anhöriga

Avdelningen har fria besökstider, det går även bra att ringa oss. För att vi ska kunna besvara frågor på bästa sätt ringer du lämpligast efter klockan 10.

En dag på avdelningen

  • 08.00-09.00 Frukost
  • 12.00-13.00 Lunch
  • 17.30-18.30 Middag

Läkare finns på avdelningen under hela dagen, rond sker på förmiddagen. Under helgen kommer en jourläkare och då har vi endast möjlighet att ta upp akuta händelser. Därför är det inte alltid möjligt att få träffa en läkare på helgen.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter