Geriatrikavdelning 31 Malmö

Hitta hit

Du kan ta flera olika regionbussar och stadsbussar till hållplats Tandvårdshögskolan. Närmaste busshållplats därefter är Södervärn. Du kan även ta tåg till station Triangeln (södra uppgången).
Visa på karta (Google Maps)

Telefon- och besökstider

På avdelning 31 vårdas äldre personer med inriktning på akut geriatrik. Patienterna kommer från akuten eller andra avdelningar på sjukhuset. Några platser finns för neurologiska och ortopediska patienter.

Personalen arbetar i team med läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, undersköterskor, sjukgymnaster, dietist och sekreterare. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med patienten i centrum och fokus på:
- Bedömning av medicinsk status, funktions- och ADL-status.
- Genomgång av läkemedel, social situation, omvårdnadsprocessen, aktiv mobilisering samt ökad livskvalitet.
- Kvalitetssäkring genom registrering i kvalitetsregister och palliativregistret.

E-tjänster

För besökare och anhöriga

Avdelningen har fria besökstider, det går även bra att ringa oss. För att vi ska kunna besvara frågor på bästa sätt ringer du lämpligast efter klockan 10.

En dag på avdelningen

  • 08.00-09.00 Frukost
  • 12.00-13.00 Lunch
  • 17.30-18.30 Middag

Läkare finns på avdelningen under hela dagen, rond sker på eftermiddagen. Under helgen kommer en jourläkare och då har vi endast möjlighet att ta upp akuta händelser. Därför är det inte alltid möjligt att få träffa en läkare på helgen.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter