Detta kan Sus erbjuda dig

Vi tillbringar en stor del av vår vakna tid på jobbet. Därför är det viktigt att vi trivs och att det finns en balans mellan jobb och fritid. Som anställd på Sus får du en rad förmåner och möjligheter.

Bibliotek

Sus har bibliotek för personal, patienter och anhöriga i både Lund och Malmö. Du kan låna böcker, söka (och få undervisning i att söka) i medicinska databaser, läsa fack- och kurslitteratur, medicinska tidskrifter, fjärrlåna från andra bibliotek med mera.

Flexibel arbetstid

I många verksamheter har du flexibel arbetstid och kan själv påverka hur du vill jobba. 

Friskvårdsbidrag

Du kan få upp till 2000 kr per kalenderår (motsvarande 50 % av kostnaden för träningskort, massage eller liknande). Du får också bidrag för läkemedel för att sluta använda tobak.

Försäkring på arbetsplatsen

Ersättning från första dagen vid arbetsskada.

Företagshälsovård

Du kan träffa företagshälsovården både i förebyggande och rehabiliterande syfte.

Utökad föräldraledighet

Du har rätt att vara helt tjänstledig fram tills barnet fyllt tre år. Tills barnet fyllt 12 år har du rätt att vara ledig upp till 25 %. Du förlorar inga pensionspoäng genom att vara föräldraledig.

Introduktion/kliniskt basår/egen mentor

För dig som är ny i yrket erbjuder vi en gedigen introduktion i yrket, anpassad för dig. Kliniskt basår ger dig föreläsningar, klinisk färdighetsträning och personlig mentor för att göra övergången från studier till yrkesverksam trygg.

Karriärstöd

Vill du utvecklas inom ditt yrke, bli ledare, byta jobb eller arbetsplats inom Sus? Sus Karriärstöd ger vägledning och information om vilka möjligheter som finns och hur du kan göra.

Pension (eget sparande till)

Du kan löneväxla till din pension. Det innebär att du själv sätter av ett belopp från din lön till tjänstepensionen, och därmed skjuter upp skatten till den dag du tar ut din pension.

Semester

Om du har månadslön kan du få betald semester redan under ditt första år som anställd på Sus. När du fyller 40 får du sex extra semesterdagar (till 31) och när du fyller 50 ytterligare en dags extra semester, så att du totalt har 32 dagars semester per år.

Utvecklingsmöjligheter

Avdelningar och enheter erbjuder föreläsningar och utbildningar på sina respektive områden. Om du är sjuksköterska, röntgensjuksköterska, arbetsterapeut, audionom, sjukgymnast/fysioterapeut eller biomedicinsk analytiker och vill specialisera dig så finns möjlighet till lön under utbildningen.

Inom Sus finns många möjligheter till förtroendeuppdrag, för dig som till exempel är intresserad av miljö, eller av att leda eller handleda andra. Här finns möjligheter även för dig som vill forska.

Din utveckling på Sus

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter