Sleep Across Waters - hälsa och sömnapné över gränserna

Målet med projektet är att förbättra livskvaliteten för människor med sömnapné genom en ny helhetsorienterad och personlig behandlingsform, som på sikt kan bota denna idag kroniska sjukdom.

Helhetsbehandling

Projektet Sleep Across Waters - hälsa och sömnapné över gränserna, är unikt då patienterna ska undersökas och behandlas i en ny behandlingsform i ett samordnat förlopp som är individanpassat. Resultatet av detta tillvägagångssätt är att ge friskare och mer motiverade personer som har möjlighet att ta hand om sin sömnapné genom behandling och livsstilsförändringar.

Projektet som är ett samarbete över nationsgränserna, kombinerar forskning och innovation från både Sverige och Danmark, och har ett stort patientfokus. Genom att närmare undersöka de nuvarande behandlingsformerna och vilka utmaningar det finns för personer med sömnapné, räknar forskarna på både svensk och dansk sida med att många fler personer i slutet av projektet kommer att märka tydliga förbättringar i livskvalitet. 

Resultaten av projektet kan vara ett avgörande steg mot att bota sömnapné och säkerställa en mycket bättre livskvalitet. Behandlingen kan spridas till andra regioner och andra länder eftersom sjukdomen är en global utmaning. På sikt kommer större kunskap om sömnapné och samband med andra sjukdomar leda till fler diagnoser av sömnapné och att fler människor får rätt behandling. Det kommer också att leda till färre fall av odiagnostiserad sömnapné, vilket kan leda till färre trafikolyckor och att fler kan stanna kvar på arbetsmarknaden.

Sömnapné

Sömnapné är en mycket allvarlig kronisk störning som kan leda till farliga följdsjukdomar och i värsta fall vara dödlig. Med nuvarande behandlingsformer kan sjukdomen inte botas. Samtidigt finns det fler och fler fall av sömnapné. Det är därför en växande utmaning och en ökande kostnad för samhället. Svenska Apnéföreningarna uppskattar att uppemot 400 000 svenskar lider av sömnapné i sådan omfattning att det kräver behandling. Den danska sömnapnéföreningen uppskattar att utöver de 90 000 danskar som har fått diagnosen finns det ytterligare 200 000 danskar som lider av sömnapné.

Projektpartners

  • Skånes universitetssjukhus, Lund
  • Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge​
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset (Västra Götalandsregionen)
  • Umeå Universitet

Stödprogram: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Projektperiod:   1maj 2021 - 30 september 2022

Projektbudget: 1 797 854 Euro

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter