Ménières sjukdom

Ett nytt forskningsnätverk med svenska, danska och norska aktörer ska hjälpa personer med Ménières sjukdom, ett tillstånd som ger återkommande yrselanfall.

Diagnos och symtom

Yrsel är ett vanligt, men subjektivt symtom. En studie visar att 17 - 30 % av befolkningen har upplevt yrsel som påverkat det dagliga livet. Yrsel är ett hämmande symtom som ger nedsatt funktion och livskvalitet, risk för fall och ökad sjuklighet och dödlighet.
Ménières sjukdom är en funktionsnedsättande yrselsjukdom som karakteriseras av återkommande yrselanfall, varierande tinnitus, hörselnedsättning och tryckkänsla i ena örat.
Patienter med Ménières sjukdom har ofta dålig livskvalitet, då sjukdomen kan leda till hög sjukfrånvaro och risk att förlora arbetet. Rädslan för att få anfall leder också till att patienterna ofta begränsar sitt sociala liv. Sjukdomen har stora samhällsekonomiska effekter på grund av sjukskrivningar, förtidspensioner och många kontakter med sjukvården.

Ménières sjukdom (1177.se)

Behandling

Det finns många teorier om möjliga behandlingsformer och därmed också ett stort behov av att testa olika behandlingar för att få större kunskap om sjukdomen. Det finns också stora skillnader mellan länder och regioner när det gäller hur många fall som diagnosticeras.

Samarbete över Öresund

Sverige har cirka tio gånger så många diagnostiserade fall av Ménières sjukdom som Danmark, men orsakerna till detta är okänd. Ju mer kunskap vi har om sjukdomen, desto bättre kommer vi att förstå denna skillnad. Därför finns det behov av mer kunskap och ett större samarbete över Öresund.
Med ett övergripande fokus på att utjämna de regionala skillnaderna och på sikt utforma mer personspecifika behandlingar, är målet med brobyggarprojektet att få mer kunskap om Ménières sjukdom genom att bygga upp ett forskningsnätverk i programregionen, för att skapa mer evidensbaserad diagnostik och behandling.

Projektpartners

  • Öron näsa hals, Skånes Universitetssjukhus, Lund
  • Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge
  • Enheden for Forskningsprojekter og Klinisk Optimering (RePCO), Sjællands Universitetshospital, Køge

Stödprogram: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Projektperiod:   1maj 2021 - 30 september 2022

Projektbudget: 100 000 euro

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter