Behandling av sena följdeffekter av covid-19

Trötthet, koncentrationssvårigheter, lukt- och smakstörningar är de kända sena följdeffekterna av covid-19. Nu belyser forskare flera effekter och skapar behandlingsalternativ.

Coronapandemin har satt tydliga spår i vårt samhälle ekonomiskt, socialt och hälsomässigt. Pandemin verkar följa oss i många år till med allvarliga sena följdeffekter som inte tidigare upplevts vid influensa och andra virusepidemier.

Covid-19 är en ny sjukdom och i spåren av den utbredda pandemin misstänks ett stort antal människor leva med allvarliga sena följdeffekter av covid-19 som vi vet väldigt lite om; vem som drabbas och hur länge? Projektpartnerna vill förstå förekomsten av följdeffekterna och kunna mildra dem.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan nio medicinska specialiteter och tre forskningsmiljöer över nationsgränserna och ska leda till gemensamma lösningar genom att kombinera expertis från både Danmark och Sverige. Projektet ska säkerställa bättre överblick över sena följdeffekter, förbättra behandlingsmöjligheterna genom en biobank som med biomarkörer ger kunskap för att identifiera riskpatienter, etablera kliniker för behandling av tydliga sena följdeffekter och kartlägga ännu okända effekter.

Fakta om projektet

Projektpartners

  • Verksamhetsområde Öron-näsa-hals vid Skånes universitetssjukhus, Lund och Malmö
  • Verksamhetsområde Infektionssjukdomar vid Skånes universitetssjukhus, Lund och Malmö
  • Avdelningen för öron-, näs-, hals- och käkkirurgi vid Själlands Universitetssjukhus i Køge
  • Institutionen för klinisk farmakologi vid Sjællands Universitetssjukhus i Roskilde
  • Institutionen för arbets- och socialmedicin vid Holbæks sjukhus
  • Neurologiska avdelningen vid Holbæk sjukhus
  • Psykiatricentrum Sct. Hans Hospital i Roskilde under Region Hovedstadens Danmarks Psykiatri
  • VO Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet
  • Privatpraktiserande ÖNH-forskningsenhet lokaliserad till ÖNH-specialister; Öron-näsa-halsmottagningen Tingsgaard, öron-näsa-halsläkaren Eva Rye Rasmussen, öron-näsa-halsmottagningen i Greve och öron-näsa-halsläkarna Tronholmen.

Stödprogram: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Projektperiod:  1 maj 2021 - 30 september 2022    

Projektbudget: 4 846 254 Euro

             

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter