Lästips om sjukdom och hälsa

Innehållet är sammanställt av sjukhusbiblioteken, patientutbildningscentra och vårdpersonal i Region Skåne och av personer med egen erfarenhet av stroke