Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om att vi inför rökfria sjukhusområden.

Har inte Sus varit ett rökfritt sjukhus länge?

Det stämmer. Vi har haft rökfria områden sedan början på 2000-talet. Rökning har bara varit tillåtet på anvisade rökplatser, till exempel i rökkurer. 2013 stoppades försäljning av cigaretter och snus på sjukhusområdet i Lund. Samma försäljningsstopp infördes i Malmö i januari 2016. Det som är nytt sedan 1 januari 2017 är att alla rökplatser tagits bort och rökning får nu endast ske utanför områdena.

Varför infördes rökfria sjukvårdsområden?

Vi vill inte utsätta patienter, medarbetare och besökare för påtvingad rök och röklukt på Sus. Vi vill också stötta patienter och medarbetare som vill bli rökfria. Våra områden och entréer ska vara tillgängliga för alla.

En rökfri omgivning ger en säkrare vårdmiljö och innebär ett stöd till patienter som strävar efter att bli rökfria i samband med en operation eller någon annan form av behandling.

Vi följer också Region Skånes tobaksriktlinjer som säger att rökförbud råder i alla lokaler och rökning ska så långt som möjligt begränsas inom områden där Region Skåne bedriver verksamhet.

I april beslutade Sus sjukvårdsnämnd att införa rökfria sjukhusområden i Lund och Malmö samt rökfria entréer vid Sus vårdcentraler från och med 1 januari 2017.

Gäller det e-cigg?

Ja. E-cigaretter inkluderas i Region Skånes tobaksriktlinjer och samma regler gäller som för tobaksrökning.

Gäller det snus?

Nej, beslutet gäller bara för rökning.

Vilket stöd finns att få om jag vill sluta röka?

Vill du ha hjälp att sluta röka ska du i första hand vända dig till din vårdcentral eller till Hälsoenheten på Sus. Du kan också få stöd på telefon på Sluta-Röka-Linjen, 020-84 00 00

Hitta rätt vårdcentral

Hälsoenheten

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter