Ombyggnad pågår på sjukhusområdet i Lund

Visionsbild (Metro arkitekter) och nutidsbild Lund
Var ute i god tid inför ditt besök. Arbetet med att bygga spårväg i Lund påverkar vägar in till sjukhusområdet, liksom var du kan parkera.

Hållplatsen "Lund Universitetssjukhuset" är flyttad 150 meter närmre Baravägen. Det innebär att de flesta får en längre sträcka att gå från busshållplatsen. Beroende på vilken verksamhet du ska besöka så kan stadsbuss-linje 1 vara ett alternativ. Då kommer du in på sjukhusområdet via BMC, barnsjukhuset och baksidan av Blocket, där akutmottagningen ligger.

Den gamla hållplatsen ska byggas om till hållplats för både spårvagn och buss. Den öppnar först när spårvagnarna börjar gå.

Så här kör du in på sjukhusområdet

Getingevägen är stängd för allmän biltrafik på sträckan förbi sjukhuset. Enklaste vägen in på sjukhusområdet är via Baravägen och därifrån in på Klinikgatan eller Lasarettsgatan. 

Lunds karta över vägar runt och in på sjukhusområdet

Karta som visar var de olika vårdverksamheterna ligger

Spårvägen i Lund

Vill du läsa mer om själva spårvägsprojektet kan du göra det på projektets webbplats www.sparvaglund.se

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.