Ombyggnad pågår på sjukhusområdet i Lund

Vägarbeten vid sjukhusområdet i Lund.
Var ute i god tid inför ditt besök. Ett antal stora arbeten påverkar vägarna kring och in till sjukhusområdet, liksom var du kan parkera.

Sedan tidigare är Baravägen avstängd mellan Lasarettsgatan och Klinikgatan, eftersom vi bygger två nya kulvertsektioner under Baravägen. 

Så här kör du in på sjukhusområdet

  • Via Baravägen och in på Lasarettsgatan
  • Via Sölvegatan och in på Remissgatan, som är en nyöppnad väg in på området
  • Som reserv finns även en ny liten infart via Helgonavägen och in på Lasarettsgatan i södra delen av sjukhusområdet (en bit upp från Valvet).

Tänk på att många gator är avstängda i centrala Lund både på grund av spårvägsarbetet och andra vägarbeten. Även Getingevägen som går förbi sjukhusområdet är stängd för allmän biltrafik. Avstängda vägar visas på kartan över Lunds sjukhusområde.

Karta över Lunds sjukhusområde

Med buss (se kartan ovan för placering av hållplats)

Vid hållplatsen har det under en längre tid pågått vägarbeten. Både region- och stadsbussar har avgått från tillfälliga hållplatslägen. Men nu stannar bussarna åter vid den ordinarie hållplatsen Universitetssjukhuset.

Beroende på vilken verksamhet du ska besöka så kan stadsbuss-linje 1 vara ett alternativ. Då kommer du in på sjukhusområdet via BMC, barnsjukhuset och baksidan av Blocket, där akutmottagningen ligger. 

Spårvägen i Lund

På spårvägsprojektets webbplats kan du läsa mer om själva spårvägsprojektet.

Sparvaglund.se

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter