Ombyggnad pågår på sjukhusområdet i Lund

Visionsbild (Metro arkitekter) och nutidsbild Lund
Var ute i god tid inför ditt besök. Ett antal stora arbeten påverkar vägarna kring och in till sjukhusområdet, liksom var du kan parkera.

Sedan tidigare är Baravägen avstängd mellan Lasarettsgatan och Klinikgatan, eftersom vi bygger två nya kulvertsektioner under Baravägen. 

Så här kör du in på sjukhusområdet

  • Via Baravägen och in på Lasarettsgatan
  • Via Sölvegatan och in på Remissgatan, som är en nyöppnad väg in på området
  • Som reserv finns även en ny liten infart via Helgonavägen och in på Lasarettsgatan i södra delen av sjukhusområdet (en bit upp från Valvet).

Tänk på att många gator är avstängda i centrala Lund både på grund av spårvägsarbetet och andra vägarbeten. Även Getingevägen som går förbi sjukhusområdet är stängd för allmän biltrafik.

Karta över Lunds sjukhusområde

Med buss (se kartan ovan för placering av hållplats)

Det håller på att byggas en ny hållplats som ska användas till både spårvagn och buss.  Var därför uppmärksam på att bussar i riktning mot Lunds centrum stannar vid hållplatsen på Getingevägen. Bussar i motsatt riktning stannar på Baravägen.

Beroende på vilken verksamhet du ska besöka så kan stadsbuss-linje 1 vara ett alternativ. Då kommer du in på sjukhusområdet via BMC, barnsjukhuset och baksidan av Blocket, där akutmottagningen ligger. 

Spårvägen i Lund

På spårvägsprojektets webbplats kan du läsa mer om själva spårvägsprojektet.

Sparvaglund.se

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter