Rättspsykiatri

Vi arbetar med både specialiserad rättspsykiatrisk slutenvård och öppen rättspsykiatrisk vård. Målet är man ska kunna komma ut till ett normalt, fungerande liv i samhället.

Vi har avdelningar i Helsingborg, Hässleholm och Trelleborg. Vi har dessutom mottagningar i Helsingborg, Hässleholm och Malmö. Även häktade personer kan få vård på våra mottagningar och avdelningar.

Rättspsykiatriska mottagningar och avdelningar i Skåne

Vem kan dömas till rättspsykiatrisk vård?

En person som har begått ett brott som kan ge fängelse, under inflytande av en allvarlig psykisk störning, kan dömas till rättspsykiatrisk vård. En rättspsykiatrisk undersökning, som görs på en av Sveriges rättspsykiatriska utredningsenheter, avgör om personen behöver dömas till vård istället för fängelse.

I Skåne döms cirka 40 personer varje år till rättspsykiatrisk vård.

Vad händer under vårdtiden?

Vården utgår från den enskilde patientens behov och består av en kombination av samtal, medicinering och social träning. Målet med vården är att förbättra patientens psykiska hälsa för att kunna ha ett bra fungerande liv, och minimera risken för återfall i allvarliga brott.

Rättspsykiatrin följer de standardiserade vårdprocesser som finns för olika diagnoser. Det innebär att den rättspsykiatriska vården ser likadan ut som den vård som ges inom den övriga psykiatrin. 

På en rättspsykiatrisk avdelning finns ett fast schema för måltider och aktiviteter. Tillsammans med vårdpersonalen lägger patienten upp ett eget schema för permissioner, medicinering och enskilda aktiviteter. En viktig del i vården är kontakt och samverkan med andra aktörer, som kommun och socialtjänst.

I de flesta fall är en patient inlagd ett par år på en rättspsykiatrisk avdelning och får därefter vård under ett par år inom öppenvården. Då är patienten inte inlagd utan har istället regelbunden kontakt med en rättspsykiatrisk mottagning.

För dig som är anhörig

I filmen berättar vårdpersonal om vad rättspsykiatrisk vård är och vad det innebär för dig som är anhörig till en patient inom rättspsykiatrin.

Filmen har undertexter på svenska, engelska och arabiska.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Här är några länkar som kanske kan hjälpa dig vidare. Du kan också testa att söka på webbplatsen.

Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Här är några länkar som kanske kan hjälpa dig vidare. Du kan också testa att söka på webbplatsen.

Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter