Världsdagen för psykisk hälsa 2018

Onsdag 10 oktober uppmärksammas WHOs världsdag för psykisk hälsa av Psykiatri Skånes vuxenpsykiatri i nordvästra Skåne.

Är du intresserad av psykisk hälsa? Då är du välkommen till en eftermiddag fylld med föreläsningar och mingel på temat Återhämtning från psykisk ohälsa den 10 oktober.

  • Var: Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg
  • Tid: kl.12.30-18.00
  • Moderator: Niklas Ekdal, journalist och författare med egen erfarenhet av återhämtning från psykisk ohälsa

Fritt inträdande gäller och ingen föranmälan krävs.

Program

Kl. 12.30: Dialogtorget öppnar. Träffa brukarföreningar, Psykiatri Skåne och andra aktörer som arbetar med psykisk hälsa.

Kl. 13.00: Välkommen till världsdagen för psykisk hälsa! Psykiatri Skånes divisionschef Katarina Hartman och Maria Holst, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i Helsingborg, Landskrona och Ängelholm, hälsar välkommen.

Kl. 13.15-14.00: Teater som arbetsmetod – den kreativa processen som ett rehabiliterande verktyg för att komma tillbaka Magnus Nylander – projektledare för Kreativa Akademin i Lund.

Magnus Nylander
Foto: Privat

Kreativa Akademin är en samverkansorganisation mellan RSMH Lund, Fontänhuset Lund, IFS Lund och PO Skåne. Med teater som arbetsmetod erbjuder Kreativa Akademin deltagarna en arbetsplats, social gemenskap och personlig utveckling.

Kl. 14.15-15.00: Vägen tillbaka från självskadebeteende och heldygnsvård, Jessica Andersson – projektledare för Utskrivningsguiden, NSPH Skåne.


Foto: Privat

Under tio år var Jessica drabbad av självskadebeteende och ätstörningar. Trots intensiva behandlingsinsatser både inom BUP och vuxenpsykiatrin tog det många år innan det vände. I dag är Jessica ordförande i föreningen SHEDO som arbetar med självskadebeteende och ätstörningar. Hon är även projektledare och en av författarna till materialet Återhämtningsguiden, ett återhämtningsmaterial som används i bland annat heldygnsvård. Utöver sitt engagemang i brukarrörelsen är hon leg. sjuksköterska och arbetar i Psykiatri Skåne.

Kl. 15.00: Fikapaus och mingel på dialogtorget.

Kl. 15.30-16.45: Vägen tillbaka Niklas Ekdal – journalist, författare och dagens moderator. Niklas berättar om hjärnskakning, depression, självmordsförsök och rehabilitering tillbaka till full hälsa, med utgångspunkt från sin bok "Hur jag dog: och fick klart för mig hur allt hänger ihop".


Foto: Michael Brannäs

Niklas Ekdal var under 1990-talet opinionschef på Expressen och under 2000-talet på Dagens Nyheter. Sedan 2009 skriver han böcker – thrillers, biografier, facklitteratur –  och talar om Sverige och världen för alla som vill lyssna. Han har hoppat in som programledare på SVT och är det sedan tio år tillbaka även på Axess Television. Hösten 2012 försökte han ta sitt liv, men undkom, vilket han berättade om i boken "Hur jag dog: och fick klart för mig hur allt hänger ihop" fyra år senare.

Kl. 17.00-18.00: Återhämtning från psykisk ohälsa. Marcus Persson – överläkare inom vuxenpsykiatrin i Helsingborg och medicinskt ansvarig för ECT-enheten.


Foto: Charlotte Hedin

Marcus Persson är överläkare och ämnesansvarig för psykiatriundervisningen på läkarutbildningen i Helsingborg. Han forskar också om biomarkörer för psykisk sjukdom och behandling av depression med ECT (elektrokonvulsiv behandling) och läkemedlet Ketamin.

 Förkortningar som nämns i programmet:

  • IFS Lund = Schizofreniföreningen i Skåne
  • PO Skåne = Personligt ombud Skåne
  • RSMH = Riksförbundet för social och mental hälsa
  • NSPH = Nationell samverkan för psykisk hälsa
  • SHEDO = en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper
  • ECT = Elektrokonvulsiv behandling, även kallad elbehandling där hjärnan stimuleras genom flera korta strömpulser
Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter