Cool kids - gruppbehandling för oroliga barn och deras föräldrar

Cool Kids är en KBT-behandling (kognitiv beteendeterapi) för barn i åldern 8-12 år som har problem med oro och ångest. Både barn och föräldrar är delaktiga i behandlingen som utförs i grupp. Vanligtvis deltar 6-8 familjer.

Hur lång tid tar det?

Behandlingen omfattar tio gruppträffar om två timmar vardera. Träffarna är fördelade över ungefär 12 till 16 veckor.

Före

Som förälder bör du veta att behandlingen kräver att du själv är aktiv och tränar på övningarna hemma med ditt barn. Det är därför viktigt att du avsätter tid att närvara vid varje träff, och att du är införstådd med att ni kommer att behöva arbeta även mellan träffarna.

Under

Under behandlingen kommer ni bland annat att lära er:

  • hur oro fungerar och vad som gör att oron hålls vid liv
  • strategier för att hantera oron bättre och inte låta den styra era liv
  • att steg för steg träna på att möta rädslor
  • att upptäcka och försöka hantera oroliga tankar

Gruppträffarna inleds och avslutas med att barn och föräldrar arbetar tillsammans. Däremellan sitter barnen tillsammans med en gruppledare i ett rum och föräldrarna med den andra gruppledaren i ett annat rum. Både barn och föräldrar får varsin arbetsbok med tips och användbara övningar.

Efter

När Cool Kids är genomförd brukar de flesta barn ha gjort stora framsteg och må bättre. Det är viktigt att ni håller era kunskaper vid liv och fortsätter använda de tekniker som ni lärt er. Vissa mottagningar erbjuder en återträff ett par månader efter avslutad grupp.

Om Cool Kids

Cool Kids erbjuds på flera av Psykiatri Skånes Första linjen- och barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar.  Det finns även program för ungdomar i åldern 13-17 år (Chilled) och för barn med autismspektrumtillstånd och ångeststörning i åldern 8-12 år (Cool Kids AST).

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.