Rättspsykiatriskt centrum Trelleborg RPC

RPC Trelleborg
Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg är en anläggning för specialiserad rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning.

Här bedrivs rättspsykiatrisk heldygnsvård, som kompletteras med öppenvårdsmottagningar i Malmö, Helsingborg och Hässleholm.

Rättspsykiatriska mottagningar i Skåne

Hos oss arbetar ungefär 140 personer, och här bedrivs även utbildning och forskning kopplad till olika vårdutbildningar i regionen.

Anläggningen

Rymd, ljus och natur både utanför fönster och under fötterna utgör grunden till en läkande vårdmiljö. Vi har använt en noga efterforskad design för att utforma en bra miljö för både patienter och personal.

Vår nya anläggning har byggts som ett så kallat passiv- och plusenergihus.
Det innebär att byggnaden är mycket energieffektiv – med egenproducerad förnybar energi som ger ett överskott om två kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Huset värms och kyls med geoteknik och ventilation. Solfångare täcker varmvattenbehovet mellan mars och september. Vindkraft verk på tomten och solceller på taket producerar egen el.

Klassificering inom rättspsykiatrin

När man planerar rättspsykiatriska vårdlokaler utgår man från tre olika nivåer beroende på vilket vårdbehov som finns.

Nivå 1

Detta är lokaler för patienter som bedöms vara rymningsbenägna med hjälp av personer utanför mottagningen. I Skåne finns ingen rättspsykiatrisk vård för nivå 1-patienter.

Nivå 2

Detta är lokaler för patienter som bedöms vara rymningsbenägna men
där risken för rymning bedöms som relativt liten. Säkerhetsnivån är sådan att verksamheten kan vårda även häktade personer. Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg har lokaler på nivå 2.

Nivå 3

Detta är lokaler för patienter utan någon egentlig rymningsrisk. Lokalerna motsvarar en vanlig psykiatrisk slutenvårdsavdelning.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter