Psykiatri Skåne har fått sin femte professor

Från och med 1 juli är Åsa Westrin anställd vid Psykiatri Skåne och Lunds universitet som professor i psykiatri med inriktning klinisk suicidforskning.

Åsas forskning har stor klinisk nytta och bidrar till att vi blir bättre på att förebygga suicid. Bland annat leder hon en landsomfattande journalgranskning som kartlägger den vård som patienter som har tagit sitt liv har fått.

ASSIP

I ett annat projekt undersöker Åsa om Attempted Suicide Short Intervention Program, ASSIP, är en metod som kan användas i svensk sjukvård. ASSIP är en ny typ av korttidsterapi för patienter som gjort suicidförsök. Hon leder också en studie med fokus på läkemedel, biologisk sårbarhet och suicidrisk hos patienter med svårbehandlad depression.

Åsa är även överläkare och enhetschef vid Psykiatriforskning Skåne.

Läs mer om Psykiatriforskning Skåne

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter