Patienter inom BUP och rättspsykiatri får nu tillgång till sin journal på 1177

Den 4 februari får du, som är 16 år och äldre och behandlas inom Region Skånes barn- och ungdomspsykiatri eller rättspsykiatri, möjlighet att läsa din psykiatrijournal via e-tjänsterna på 1177.se.

De journalanteckningar som nu blir tillgängliga att läsa är de som är skrivna från och med den 4 februari 2019 och framåt. Journalanteckningar för psykiatrisk heldygnsvård visas med 28 dagars fördröjning. Vuxenpsykiatrins patienter har haft möjlighet att läsa sin psykiatrijournal sedan september 2015.

Information och kunskap om den egna sjukdomen, och delaktighet i behandlingen, är en viktig del av all vård. Att kunna ta del av sin journal på ett lättillgängligt sätt är därmed ett viktigt steg mot ökad öppenhet, delaktighet och större patientinflytande i den psykiatriska vården.

Det finns flera sätt att läsa din journal på. Förutom via e-tjänsten Journalen på 1177.se kan du kontakta den mottagning eller avdelning där du har behandlats. Du kan även beställa ett utdrag ur din journal från Region Skånes Journal- och arkivservice.

Läs mer Din Journal på nätet (1177.se) och Patientjournaler (Regionarkivet, Region Skåne)