Informationskväll för närstående - beroendevården i Malmö och Trelleborg

Välkommen till en informationskväll och öppet hus hos öppenvården. Träffen riktar sig till dig som är närstående till patienter på någon av beroendevårdens verksamheter i Malmö och Trelleborg.

Tid: 9 maj kl. 17.30–20.00
Plats: Konferenslokalen på våning 4, Södra Förstadsgatan 35 i Malmö
Anmälan: du anmäler dig till Contact senast 2 maj 2019.

Program

  • Välkommen och introduktion av områdeschef Karina Stein
  • Professor Anders Håkansson berättar om beroendeforskning, vad beroendesjukdom är och om farmakologisk behandling (behandling med läkemedel).
  • En psykolog berättar om psykologisk utredning och behandling inom beroendevården i Malmö och Trelleborg.
  • Paus
  • En kurator berättar om socialt behandlingsarbete.
  • Sjuksköterska Christina Folke pratar om att vara närstående.
  • Chefer inom heldygnsvården berättar om sina verksamheter.
  • Frågestund

Under pausen och en liten stund efter träffen kommer det att finnas möjlighet att boka in sig till öppet Hus på samtliga öppenvårdsmottagningar.