Har du fått en nationell patientenkät?

Har du nyligen varit patient (eller närstående) inom psykiatrin och fått en nationell patientenkät? Då hoppas vi att du vill hjälpa oss genom att besvara den.

Till dig som är vårdnadshavare och fått inbjudan att delta

Enkäterna riktar sig till dig vars barn nyligen besökt hälso- och sjukvården. Då barnet är under 15 år är det vårdnadshavaren som besvarar enkäten, om möjligt tillsammans med barnet. Var du inte närvarande vid besöket besvaras enkäten av den som var med barnet under besöket.

Tack för att du vill vara med och förbättra hälso- och sjukvården!

Läs mer om vad det innebär att fylla i enkäten: https://patientenkat.se

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter