Delta i forskningsstudie

Har du fått antidepressiva läkemedel men inte blivit hjälpt från din depression? Vi genomför nu en klinisk forskningsstudie där vi testar omega 3-fettsyrors antidepressiva effekt. Till denna studie söker vi dig som behandlas med antidepressivt läkemedel, men inte svarat fullt ut på behandlingen.

Studien syftar till att undersöka om tillägg av omega 3-fettsyror till ett sedvanligt antidepressivt läkemedel är en effektiv behandling mot depression. Vi vill även studera om man med blodprov kan förutsäga vilka individer som i så fall kan passa för denna behandling.

Vi söker dig som:

  • är mellan 18-80 år
  • har en pågående depression och behandlas med ett antidepressivt läkemedel sedan minst sex veckor tillbaka
  • inte svarat fullt ut på medicineringen

Om du uppfyller samtliga kriterier är du välkommen att kontakta oss för mer information.

Så går det till

Ditt deltagande i studien kommer att pågå i åtta veckor och innefattar totalt fyra besök vid forskningsenheten på vuxenpsykiatriska kliniken i Lund. Där träffar du en läkare som utför läkarundersökning, du får fylla i skattningsskalor samt lämna blodprov. Besöken och behandlingarna kommer att vara kostnadsfria. Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande i studien. 

Studien är godkänd av etikprövningsnämnden.

Kontakt och anmälan

Vid frågor och för anmälan är du välkommen att kontakta läkare Daniel Lindqvist och forskningssjuksköterska Johan Olsson på vetenskapscentrum för klinisk psykiatri

Contact 

Du kan även anmäla dig till studien via din ordinarie läkare inom psykiatrin.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.