Brukarstyrda inläggningar för självskadepatienter erbjuds i hela Skåne

I december 2018 avslutades studien kring brukarstyrda inläggningar som pågått i Skåne sedan 2015. Studien har visat goda resultat och vårdformen erbjuds nu i hela Skåne.

Genom brukarstyrda inläggningar kan den som tidigare varit i kontakt med psykiatrin, på grund av självskadebeteende och svåra tankar på att inte vilja leva längre, välja att bli inlagd på en avdelning när hen känner att hen behöver det.

Patienten tar själv kontakt med avdelningen och behöver inte träffa läkare på en psykiatrisk akutmottagning först. Man kan lägga in sig själv upp till tre dagar maximalt tre gånger i månaden.

Krishanteringsstrategi

Självinläggningar är tänkta att vara en krishanteringsstrategi som ska komplettera behandling i öppenvården. Genom metoden kan patienten få hjälp i ett tidigare skede och på så sätt kan vi förebygga allvarliga självskador och självmord. En av hörnstenarna i metoden är att patienten får ett ökat självbestämmande. Arbetssättet används sedan många år med goda erfarenheter i Nederländerna.

Brukarstyrda inläggningar erbjuds nu på 

Akutavdelning barn och ungdomspsykiatri, Malmö
Vuxenpsykiatriavdelning 2, Lund
Vuxenpsykiatriavdelning 6 brukarstyrda inläggningar, Lund
Vuxenpsykiatriavdelning 3 B, Kristianstad
Vuxenpsykiatriavdelning 86, Malmö
Vuxenpsykiatriavdelning 53, Helsingborg
Vuxenpsykiatriavdelning 58 brukarstyrda inläggningar, Helsingborg