Brukarstyrda inläggningar för självskadepatienter blir permanent

I december avslutades studien kring brukarstyrda inläggningar som pågått i Skåne sedan 2015. Studien har visat goda resultat och verksamheten kommer nu att bli permanent inom regionen.

Genom brukarstyrda inläggningar kan den som tidigare varit i kontakt med psykiatrin, på grund av självskadebeteende och svåra tankar på att inte vilja leva längre, välja att bli inlagd på en avdelning när hen känner att hen behöver det.

Patienten tar själv kontakt med avdelningen och behöver inte träffa läkare på en psykiatrisk akutmottagning först. Man kan lägga in sig själv upp till tre dagar maximalt tre gånger i månaden.

Självinläggningar är tänkta att vara en krishanteringsstrategi som ska komplettera behandling i öppenvården. Genom metoden kan patienten få hjälp i ett tidigare skede och på så sätt kan vi förebygga allvarliga självskador och självmord. En av hörnstenarna i metoden är att patienten får ett ökat självbestämmande. Arbetssättet används sedan många år med goda erfarenheter i Nederländerna.

Nu pågår arbetet för att skapa de strukturer som behövs för att verksamheten ska fortsätta utanför forskningsprojektet. Behandlingen kommer att erbjudas på alla vuxenpsykiatriska verksamheter i Psykiatri Skåne.