Psykiatriforskningens dag 11 oktober

Det bedrivs en hel del forskning inom Psykiatri Skåne. Varje år arrangerar vi psykiatriforskningens dag, en heldag där du som är intresserad får möta forskare som berättar om sitt arbete och delar med sig av resultat från sina studier.

Psykiatriforskningens dag vänder sig till både anställda och allmänheten.

Plats: Anshelmsalen i psykiatrihuset på Baravägen 1 i Lund
Tid: 11 oktober kl. 9.15-16.15
Du behöver inte anmäla dig i förväg.

Program

9.15       Välkommen – Katarina Hartman, divisionschef, och Åsa Westrin, chef för Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri (VKP)

9.30       Psykiatrisk grundforskning, några reflektioner – Professor Anders Tingström

9.55       Evidensbaserad psykiatri – Chefläkare Martin Hultén

10.15     Samband mellan förskrivning av lugnande läkemedel och överdosdöd för patienter i Läkemedelsassisterad behandling vid Opiatberoende (LARO) – Tove Abrahamsson, med dr, leg läkare

10.30      Kaffe

11.00      Hur gick det sen för patienterna som vårdades för allvarligt självskadebeteende i ungdomen? En hoppingivande uppföljning av BUP-patienter – Kristian Hansson, psykolog, doktorand

11.20      Sårbart föräldraskap efter uppväxt i hem med missbrukande föräldrar - en studie från små- och spädbarnspsykiatrin i Malmö – Eva Tedgård, psykolog, doktorand

11.40      Hur kan framtidens psykiatri ta hjälp av lab-svar och modern teknik för att 'skräddarsy' behandlingen? – Docent Daniel Lindqvist m fl

12.10      Ketamin för behandling av egentlig depression – Dr Christian Fattah

12.30      Lunchpaus

13.30      Spelberoende, internetvanor och HBTQ – Shani Broman, sjuksköterska, doktorand

13.50     Missbruk och psykisk ohälsa bland ungdomar och kriminalvårdsdömda – Martin Olsson, med dr, psykiater

14.10     Från gen till framtidens behandlingar – Professor Åsa Petersén

14.35      Kaffe

14.55     Bipolärt syndrom och dess konsekvenser, nya forskningsperspektiv – Tania Storm, folkhälsovetare & Jonas Berge, med dr, leg läkare

15.20     Kroppslig hälsa vid psykiatrisk sjukdom – Docent Jonas Eberhard

15.35     Skräddarsydd arbetsrehabilitering för optimal återhämtning – Professor Ulrika Bejerholm

15.55     Tidiga livserfarenheter och psykisk (o)hälsa hos unga våldsbrottslingar – Märta Wallinius, psykolog, med dr

16.15     Avslut

Klicka här för att skriva ut programmet

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.