Psykiatriforskningens dag 11 oktober 2017

I Psykiatri Skåne bedrivs en hel del forskning. Detta berättar vi mer om under psykiatriforskningens dag den 11 oktober 2017.

Psykiatriforskningens dag vänder sig till både anställda och allmänheten. Välkommen till Anshelmsalen i psykiatrihuset på Baravägen 1 i Lund.
Du behöver inte anmäla dig i förväg.

Program den 11 oktober kl 9.15–16.15

 • Välkommen – Katarina Hartman divisionschef & Åsa Westrin chef för Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri (VKP)
 • Psykiatrisk grundforskning, några reflektioner – Professor Anders Tingström
 • Evidensbaserad psykiatri – Chefläkare Martin Hultén
 • Samband mellan förskrivning av lugnande läkemedel och överdosdöd för patienter i Läkemedelsassisterad behandling vid Opiatberoende (LARO) – Tove Abrahamsson, med dr, leg läkare
 • Hur gick det sen för patienterna som vårdades för allvarligt självskadebeteende i ungdomen? En hoppingivande uppföljning av BUP-patienter – Kristian Hansson, psykolog, doktorand
 • Sårbart föräldraskap efter uppväxt i hem med missbrukande föräldrar - en studie från små- och spädbarnspsykiatrin i Malmö – Eva Tedgård, psykolog, doktorand
 • Hur kan framtidens psykiatri ta hjälp av lab-svar och modern teknik för att 'skräddarsy' behandlingen? – Docent Daniel Lindqvist m fl
 • Ketamin för behandling av egentlig depression – Dr Christian Fattah
 • Spelberoende, internetvanor och HBTQ – Shani Broman, sjuksköterska, doktorand
 • Missbruk och psykisk ohälsa bland ungdomar och kriminalvårdsdömda – Martin Olsson, med dr, psykiater
 • Från gen till framtidens behandlingar – Professor Åsa Petersén
 • Bipolärt syndrom och dess konsekvenser, nya forskningsperspektiv – Tania Storm, folkhälsovetare & Jonas Berge, med dr, leg läkare
 • Kroppslig hälsa vid psykiatrisk sjukdom – Docent Jonas Eberhard
 • Skräddarsydd arbetsrehabilitering för optimal återhämtning – Professor Ulrika Bejerholm
 • Tidiga livserfarenheter och psykisk (o)hälsa hos unga våldsbrottslingar – Märta Wallinius, psykolog, med dr

Frågor?

Kontakta forskningssköterska Johan Olsson, Contact

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.