Effektiv behandling vid svår depression

Studien undersöker om läkemedlet Ketamin går att använda som ett behandlingsalternativ till elektrokonvulsiv terapi (ECT) för personer med svåra depressioner.

Olika behandlingsalternativ

Omkring fyra av tio av de som behandlas med ECT-behandling för sin depression blir inte återställda. Behandlingen är dessutom inte möjlig för alla eftersom den bland annat innebär att man behöver bli sövd. 

Det behövs därför andra alternativ för att behandla svåra depressioner. Mycket tyder på att läkemedlet Ketamin har en snabbare verkan och ger mindre biverkningar, framför allt när det gäller minnet och minnesstörningar.

Individuellt anpassad behandling

För att kunna ge varje patient en så effektiv behandling som möjligt, studerar forskarna också så kallade biomarkörer, som kan ge information om vilken typ av behandling – ECT eller Ketamin –  som kommer att vara mest effektiv för varje enskild patient.

Tanken är att på förhand kunna avgöra om en patient kommer att få en positiv effekt av någon av behandlingarna.

Studien

I studien deltar cirka 200 personer. Hälften blir behandlade med Ketamin och hälften med ECT.

Deltagarna bedöms sedan noga gällande kognitiv förmåga, antidepressiv effekt och biverkningar – före behandlingsstart, under pågående behandling och efter behandling i upp till ett år.

I dagsläget deltar de som behandlas på ECT-enheter i Lund, Helsingborg, Malmö och Örebro i studien. Halmstad ansluter inom kort.

Medel från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet, en myndighet under Utbildningsdepartementet, har beviljat nio miljoner kronor till studien, som beräknas pågå till slutet av 2018.

Forskning kring depressionssjukdomens orsaker och behandling bedrivs av enheten för psykiatrisk neuromodulering (Psychiatric Neuromodulation Unit; PNU) vid Lunds universitet. Inom ramen för denna forskning görs även den aktuella studien med ECT och Ketamin-behandlingar.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter