Delta i studie: Kan omega 3 bidra till en effektiv behandling mot depression?

Har du fått antidepressiva läkemedel men inte blivit hjälpt från din depression? Vi genomför nu en studie där vi söker dig som behandlas med antidepressivt läkemedel, men inte svarat fullt ut på behandlingen.

Studien undersöker om omega 3-fettsyror, som ges tillsammans med ett antidepressivt läkemedel, kan bidra till en effektiv behandling mot depression. Vi vill även studera om man med blodprov kan förutsäga vilka som i så fall kan passa för denna behandling.

Vi söker dig som:

  • är mellan 18-80 år
  • har en pågående depression och behandlas med ett antidepressivt läkemedel sedan minst sex veckor tillbaka
  • inte svarat fullt ut på medicineringen.

Så går det till

Ditt deltagande i studien pågår i åtta veckor. Du kommer att besöka forskningsenheten på vuxenpsykiatriska mottagningen i Lund vid fyra tillfällen. Där träffar du en läkare som undersöker dig, du får fylla i skattningsskalor och lämna blodprov.

Besöken och behandlingarna är kostnadsfria. Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande i studien. 

Studien är godkänd av etikprövningsnämnden.

Kontakt och anmälan

Om du vill veta mer eller är intresserad av att delta i studien,  är du välkommen att höra av dig till oss via mail:

psykiatriforskning@skane.se

Du kan även anmäla dig till studien via din ordinarie läkare inom psykiatrin.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?