Delta i studie: Kan omega 3 bidra till en effektiv behandling mot depression?

Har du fått antidepressiva läkemedel men inte blivit hjälpt från din depression? Vi genomför nu en studie där vi söker dig som behandlas med antidepressivt läkemedel, men inte svarat fullt ut på behandlingen.

Studien undersöker om omega 3-fettsyror, som ges tillsammans med ett antidepressivt läkemedel, kan bidra till en effektiv behandling mot depression. Vi vill även studera om man med blodprov kan förutsäga vilka som i så fall kan passa för denna behandling.

Vi söker dig som:

  • är mellan 18-80 år
  • har en pågående depression och behandlas med ett antidepressivt läkemedel sedan minst sex veckor tillbaka
  • inte svarat fullt ut på medicineringen.

Så går det till

Ditt deltagande i studien pågår i åtta veckor. Du kommer att besöka forskningsenheten på vuxenpsykiatriska mottagningen i Lund vid fyra tillfällen. Där träffar du en läkare som undersöker dig, du får fylla i skattningsskalor och lämna blodprov.

Besöken och behandlingarna är kostnadsfria. Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande i studien. 

Studien är godkänd av etikprövningsnämnden.

Kontakt och anmälan

Om du vill veta mer eller är intresserad av att delta i studien,  är du välkommen att höra av dig till oss via mail:

psykiatriforskning@skane.se

Du kan även anmäla dig till studien via din ordinarie läkare inom psykiatrin.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter