Brukarstyrda inläggningar för självskadepatienter

På flera orter genomför vi försöksprojekt och en forskningsstudie med självinläggningar för någon med självskadebeteende och svåra tankar på att inte vilja leva längre.

Den som tidigare varit i kontakt med psykiatrin, på grund av sitt självskadebeteende, erbjuds på utvalda orter även möjligheten att kunna lägga in sig själv vid behov (upp till tre dagar, maximalt tre gånger i månaden).

Man tar då själv kontakt med avdelningen och behöver inte träffa läkare på psykiatrisk akutmottagning först. Brukarstyrda inläggningar används sedan många år med goda erfarenheter i Nederländerna.

Studien

Försöket sker i form av att hälften av patienterna som deltar lottas till att få all sin vanliga behandling plus brukarstyrda inläggningar, och hälften lottas till att bara få sin vanliga behandling. Resultaten beräknas vara klara i slutet av 2018.

Vuxenpsykiatrin i Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad erbjuder deltagande i studien.

Ersätta traditionella akutinläggningar?

I studien undersöks om denna typ av frivilliga inläggningar kan ersätta traditionella akutinläggningar och därigenom utgöra en fungerande krishanteringsstrategi.

Studien undersöker också om metoden påverkar antalet självskador, tvångsåtgärder, besök på akutmottagningar och förmågan att hantera stress och funktionsnivå i vardagen.

Krishanteringsstrategi

Självinläggningar är tänkta att vara en krishanteringsstrategi som ska komplettera behandling i öppenvården. Vi vill förebygga allvarliga självskador och självmord genom att erbjuda hjälp i ett tidigare skede än vad vården gör idag. En av hörnstenarna i metoden är att åstadkomma ett ökat självbestämmande för patienterna.

Kunna hantera symtom

Forskarna tror att frivilliga, brukarstyrda inläggningar kan ge ökade möjligheter att själv påverka sin situation och på så sätt ge ökad förmåga att hantera sina egna symtom.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter