Detaljerat program för Skåneveckan för psykisk hälsa

Här kan du se tider och programpunkter för Psykiatri Skånes aktiviteter under Skåneveckan för psykisk hälsa 2018.

Måndag 8/10: Teamet för krigs- och tortyrskadades 20-års jubileum. Plats: Jubileumsaulan, Malmö universitetssjukhus

09.00–9.15 Välkomna. Sophia Eberhard, verksamhetschef och chefsöverläkare

09.15–10.00 Från Röda Korset till Barn- och ungdomspsykiatrin- En historisk tillbakablick
Marie-Louise Lundberg, leg. psykolog och Fil.dr.

10.00–10.30 Fikapaus

10.30–11.30 Dissociativa upplevelser efter traumatiska händelser – vägen till läkning
Sabina Gušić, leg. Psykolog, utvecklare och Fil.dr. i klinisk psykologi

11.30–12.00 En patients perspektiv

12.00–13.00 Lunch på egen hand

13.00-14.00 Inledande erfarenheter av Neurofeedback på TKT
Kenjiro Sato, leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare

14.00–14.30 Fikapaus

14.30–15.30 Sprickan där ljuset kommer in
Björn Ramel, överläkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri

15.30–16.00 Nuläge, framtid och avslutning på dagen
Maja Lastavica, enhetschef

Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne arrangerar:

Tisdag 9/10 - BUP Första linjen, En väg in och BUP svarar på frågor om barn och ungas psykiska hälsa. Plats: Vänthallen Malmö centralstation

Mellan kl. 11–17 kan du komma till oss för att prata om allt mellan himmel och jord som rör barn och ungas psykiska hälsa. Erfaren personal från olika delar av BUP Skånes verksamhet finns på plats för att just dina frågor ska kunna få ett svar.

Vuxenpsykiatrin i Kristianstad arrangerar:

Onsdag 10/10 - Vad händer med oss när vi rör på oss? Plats: Ystads teater, Sjömansgatan 13 kl. 15–19

Johan Norén, f. d. företagsledare och VD, föreläser utifrån sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa och hur fysisk aktivitet påverkar vår hjärna. Vi inspireras bland annat av Friskvårdsklubben, sociala tjänstehunden “Hicko”, Ridterapi, Yoga och “Mind- tapping”.

Fika och mingel bland utställarna på Dialogtorget. Frida Green, känd från “Talang”, underhåller i pauserna. Fri entré. 

Psykiatri Skåne arrangerar:

Torsdag 11/10: Rekryteringsdag och Psykiatriforskningens dag. Plats: Orkanen, Malmö universitet, Nordenskiölds gata 10 kl. 9.30-16.00

Rekryteringsdag

Är du nyfiken på att arbeta inom specialistpsykiatrin i Skåne? Då vill vi träffa dig som är yrkesverksam eller studerande inom hälso- och sjukvård och berätta mer om de karriärvägar vi erbjuder.

Här får du träffa medarbetare och chefer inom vår barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. Du får också möjlighet att träffa vår HR-enhet.

Ingen anmälan behövs. Välkommen!

Rekryteringsdagen sker tillsammans med Psykiatriforskningens dag (se nedan), som bjuder på intressanta föreläsningar under temat beroende.

Psykiatriforskningens dag

Årets tema för Psykiatriforskningens dag är beroende. Beroendesjukdomar drabbar många, och långt fler drabbas som anhöriga.

Alkohol och droger är kanske det vi oftast tänker på när vi talar om beroendesjukdomar, men det finns också andra typer av beroenden. Spelberoende om pengar får ökad uppmärksamhet och dataspelsberoende är på väg att bli en egen diagnos. Dessutom finns det nya beroendetillstånd som vi ännu vet lite om. Kan vi till exempel vara beroende av mobilen eller internet?

Detta och mycket mer får du veta mer om under Psykiatriforskningens dag, där forskare från BUP, vuxenpsykiatrin och rättspsykiatrin deltar.

Ingen anmälan behövs. Välkommen!

Program:

9.00 Fika

9.30 Katarina Hartman, divisionschef Psykiatri Skåne, och Åsa Westrin, professor i psykiatri och enhetschef vid Psykiatriforskning Skåne, inleder dagen.

9.40 Alla talar om beroende – men vad kan man egentligen bli beroende av, och var står forskningen i dag? – Anders Håkansson, specialistläkare, professor, Beroendecentrum Malmö och Lunds universitet

10.10 Opioidepidemin bland unga i Sverige. Missbruk och beroende av tramadol bland tonåringar och unga vuxna på Maria Malmö – Alexander Holmstedt, psykiatrisjuksköterska, Maria Malmö, Beroendecentrum Malmö och Lunds universitet

10.35 Paus 15 min

10.50 Beroende av en skärm - nätbeteende, dataspel och spel om pengar i befolkningen och i specifika riskgrupper – Niroshani Broman, psykiatrisjuksköterska, doktorand, Beroendecentrum Malmö och Lunds universitet

11.20 Riskfylld alkoholkonsumtion hos patienter i barnpsykiatrisk akutsjukvård - Sophia Eberhard, överläkare, verksamhetschef för VO BUP regional heldygnsvård och Lunds universitet

12.00 Paus

13.00 Missbruk och beroende bland vålds- och sexualbrottsdömda män i fängelse – Björn Hofvander, psykolog, doktor i medicinsk vetenskap, VO Rättspsykiatri Skåne och Lunds universitet

13.40 Nya modeller för alkoholberoendebehandling möter nya patientgrupper – erfarenheter från Triangel-mottagningen i Malmö – Per Askelöf, underläkare, Beroendecentrum Malmö

14.20 Fika

14.50 Nya vårdkedjor främjar behandling av kroppslig ohälsa hos personer med svårt narkotikaberoende – Katja Troberg, psykiatrisjuksköterska, doktorand, Beroendecentrum Malmö och Lunds universitet

15.30 Spelberoende som orsak till självmord – vad vet vi? Anna Karlsson, forskar-AT-läkare, SUS Malmö och Lunds universitet

Vuxenpsykiatrin i Lund arrangerar:

Fredag 12/10- Föreläsningar och mingel. Plats: Konferensrum 12, Psykiatrihuset, Baravägen 1, Lund

  • 09.30–10.15 Attempted Suicide Short Intervention Program (ASSIP)

ASSIP-metoden utgår från att patienten själv har en logik med sitt handlande i samband med suicidförsöket och att det är viktigt att patienten själv formulerar denna logik. Lyssna till professor Åsa Westrin presentera metoden.

11.00–12.00 Att resa ur en utmattning med stora skamkänslor

Fontänhuset i Lund har bjudit in Eva Svärd som skildrar sin upplevelse av utmattningssyndrom.

13.00–14.30 Upplevelser av tvångsåtgärder

Vi lyssnar till individens egen upplevelse men också känslor och tankar hos medarbetare inom polis och psykiatri. Panelsamtal tillsammans med moderator Anders Olin.

Mingel

10.00–15.00 Mingeltorg i ljushallen

Enheter från Vuxenpsykiatri Lund, Lunds Fontänhus, patientorganisationer, Anhörigcenter med flera.

10.00–15.00 Posterutställning

Forskare från Psykiatriforskning Skåne presenterar sin forskning i en posterutställning.

15.00–17.00 Avslut på Skåneveckan

Jenny Sjöö, ansvarig för Skåneveckan, håller ett avslutande tal för veckan. Fontänhuset i Lund arrangerar "Öppen scen" med sitt liveband. Vuxenpsykiatri Lund bjuder på mingel och tilltugg.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter