Vuxenpsykiatriavdelning 2 psykos Kristianstad

Telefon- och besökstider

För besökare och anhöriga

Du träffar din närstående i ett besöksrum eller i hens eget rum om det är ett enkelrum.

En dag på avdelningen

På avdelningen finns ett aktivitetsrum som är öppet tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan klockan 09.30–11.30. Det kan även öppnas vid andra tider, då i samråd med personalen.

Det anordnas öppna möten, så kallade Patientforum, varje torsdag mellan klockan 10.00–11.00. Mötena ska öka din delaktighet och ditt inflytande genom att ta till vara på erfarenheter, idéer, synpunkter och önskemål rörande vårdavdelningen.

Vi som jobbar här

På avdelningen kan du träffa läkare, sjuksköterska, specialistsjuksköterska, skötare och kurator. Du kan även komma att träffa annan personal, såsom servicepersonal och administrativ personal.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter