Oberoende av hyrläkare

Vi vill skapa ökad trygghet, kvalitet och utveckling för både medarbetare och patienter. Därför är vi sedan den 1 februari i år helt oberoende av hyrläkare och bemanningsföretag, vilket även får positiva ekonomiska konsekvenser för vårdverksamheten.

Som arbetsgivare arbetar vi exempelvis för att våra medarbetare ska få förbättrad hälsa och minskad sjukfrånvaro genom olika insatser. Vi värnar om alla yrkesgrupper och betonar vikten av teamarbete.

Vi vill också öka möjligheterna att vara delaktig i och ta del av klinisk forskning. Vårt vetenskapscentrum för klinisk psykiatri (VKP) ger närhet till kliniska forskningsprojekt och höjer kunskapsnivån i verksamheten.

Att samordna den kliniska verksamheten med forskning ger även stora vinster för våra patienter och för utvecklingen av vården.

Att bli oberoende av hyrläkare är ett led i ett nationellt samarbete. I Region Skåne finns också sedan tidigare ett beslut om att endast hyra in yrkesgruppen sjuksköterskor för tillfälliga lösningar.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.