Levnadsvanor och psykisk hälsa hos barn och unga

Goda levnadsvanor är viktigt för att må bra både psykiskt och fysiskt. Att lägga grunden för bland annat bra mat-, sömn- och motionsvanor hjälper barn att må bra, och att bättre klara av olika utmaningar i livet.

I denna föreläsning berättar psykologen Eva om levnadsvanors betydelse för barn och ungas psykiska hälsa. Du får även tips och råd kring hur du som förälder eller närstående kan göra för att hjälpa barn och unga att etablera goda levnadsvanor.

Föreläsningen riktar sig till dig som är förälder eller närstående.

Undertexter på flera språk

Du kan välja undertexter till filmen i videospelarens högra nederkant. Undertexter finns på svenska, engelska och arabiska.

 

Under januari-februari 2021 genomfördes den senaste folkhälsoenkäten för barn och unga i Skåne. Du kan ta del av resultaten och aktuella kunskaper på Region Skånes webbplats för regional utveckling.

Folkhälsorapport Barn och unga i Skåne 2021 (utveckling.skane.se)

Mer information och råd

På Bup Skåne online hittar du mer tips och råd om hur du som närstående eller annan viktig vuxen kan hjälpa barn och unga.

Du hittar till Bup Skåne online och råd till vuxna nedan.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.