Rättspsykiatri

Vi arbetar med både specialiserad rättspsykiatrisk slutenvård och öppen rättspsykiatrisk vård. Målet är man ska kunna komma ut till ett normalt, fungerande liv i samhället.

Vi har avdelningar i Helsingborg, Hässleholm och Trelleborg. Vi har dessutom mottagningar i Helsingborg, Hässleholm och Malmö. Även häktade personer kan få vård på våra mottagningar och avdelningar.

Rättspsykiatriska mottagningar och avdelningar i Skåne

Vem kan dömas till rättspsykiatrisk vård?

En person som har begått ett brott som kan ge fängelse, under inflytande av en allvarlig psykisk störning, kan dömas till rättspsykiatrisk vård. En rättspsykiatrisk undersökning, som görs på en av Sveriges rättspsykiatriska utredningsenheter, avgör om personen behöver dömas till vård istället för fängelse.

I Skåne döms cirka 40 personer varje år till rättspsykiatrisk vård.

Vad händer under vårdtiden?

Vården utgår från den enskilde patientens behov och består av en kombination av samtal, medicinering och social träning. Målet med vården är att förbättra patientens psykiska hälsa för att kunna ha ett bra fungerande liv, och minimera risken för återfall i allvarliga brott.

Rättspsykiatrin följer de standardiserade vårdprocesser som finns för olika diagnoser. Det innebär att den rättspsykiatriska vården ser likadan ut som den vård som ges inom den övriga psykiatrin. 

På en rättspsykiatrisk avdelning finns ett fast schema för måltider och aktiviteter. Tillsammans med vårdpersonalen lägger patienten upp ett eget schema för permissioner, medicinering och enskilda aktiviteter. En viktig del i vården är kontakt och samverkan med andra aktörer, som kommun och socialtjänst.

I de flesta fall är en patient inlagd ett par år på en rättspsykiatrisk avdelning och får därefter vård under ett par år inom öppenvården. Då är patienten inte inlagd utan har istället regelbunden kontakt med en rättspsykiatrisk mottagning.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vill du lämna  en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter