Rättspsykiatri

Vi arbetar med både specialiserad rättspsykiatrisk slutenvård och öppen rättspsykiatrisk vård. Målet är man ska kunna komma ut till ett normalt, fungerande liv i samhället.

Vi har avdelningar i Helsingborg, Hässleholm och Trelleborg. Vi har dessutom öppenvårdsmottagningar i Helsingborg, Hässleholm och Malmö. Även häktade personer kan få vård på våra mottagningar och avdelningar.

Rättspsykiatriska mottagningar och avdelningar i Skåne

Vem kan dömas till rättspsykiatrisk vård (RPV)?

I Skåne döms cirka 40 personer varje år till rättspsykiatrisk vård. Man kan dömas till rättspsykiatrisk vård om man har begått ett brott som kan ge fängelse, och begått brottet under inflytande av en allvarlig psykisk störning. Man bedöms sedan vid en rättspsykiatrisk undersökning, för att se om man behöver vårdas på en psykiatrisk sjukvårdsinrättning.

Hur går en rättspsykiatrisk undersökning till?

Den rättspsykiatriska undersökningen innebär en fyra veckor lång vistelse på en rättspsykiatrisk utredningsenhet. På enheten samarbetar läkare, psykolog, socionom, skötare/sjuksköterska och arbetsterapeut. De bedömer tillsammans psykiatrisk status, farlighet och sociala förhållanden i övrigt.

Vad händer under vårdtiden?

Vården består av en kombination av samtal, medicinering, social träning och aktivitet. Allt utgår från varje persons behov. 

Tider för mat och aktiviteter är fasta, men vi lägger upp individuella scheman tillsammans med patienterna för permissioner, medicinering och enskilda aktiviteter.

Den genomsnittliga tiden som man vårdas hos oss brukar vara ungefär tre år.

Rättspsykiatrin är certifierad

Den skånska rättspsykiatrin är certifierad enligt standarden för kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015, som syftar till att säkra en god hälso- och sjukvårdskvalitet.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?