Rättspsykiatri

Vi arbetar med både specialiserad rättspsykiatrisk slutenvård och öppen rättspsykiatrisk vård. Målet är man ska kunna komma ut till ett normalt, fungerande liv i samhället.

Vi har avdelningar i Helsingborg, Hässleholm och Trelleborg. Vi har dessutom öppenvårdsmottagningar i Helsingborg, Hässleholm och Malmö. Även häktade personer kan få vård på våra mottagningar och avdelningar.

Rättspsykiatriska mottagningar och avdelningar i Skåne

Vem kan dömas till rättspsykiatrisk vård (RPV)?

I Skåne döms cirka 40 personer varje år till rättspsykiatrisk vård. Man kan dömas till rättspsykiatrisk vård om man har begått ett brott som kan ge fängelse, och begått brottet under inflytande av en allvarlig psykisk störning. Man bedöms sedan vid en rättspsykiatrisk undersökning, för att se om man behöver vårdas på en psykiatrisk sjukvårdsinrättning.

Hur går en rättspsykiatrisk undersökning till?

Den rättspsykiatriska undersökningen innebär en fyra veckor lång vistelse på en rättspsykiatrisk utredningsenhet. På enheten samarbetar läkare, psykolog, socionom, skötare/sjuksköterska och arbetsterapeut. De bedömer tillsammans psykiatrisk status, farlighet och sociala förhållanden i övrigt.

Vad händer under vårdtiden?

Vården består av en kombination av samtal, medicinering, social träning och aktivitet. Allt utgår från varje persons behov. 

Tider för mat och aktiviteter är fasta, men vi lägger upp individuella scheman tillsammans med patienterna för permissioner, medicinering och enskilda aktiviteter.

Den genomsnittliga tiden som man vårdas hos oss brukar vara ungefär tre år.

Rättspsykiatrin är certifierad

Den skånska rättspsykiatrin är certifierad enligt standarden för kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015, som syftar till att säkra en god hälso- och sjukvårdskvalitet.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter