Vad kan jag få hjälp med hos bup?

Barn- och ungdomspsykiatrin (bup) erbjuder rådgivning, utredning och behandling för dig som är under 18 år. Det är till oss du vänder dig när elevhälsan, ungdomsmottagningen eller andra i din närhet inte räcker till.

Om du är förälder, kompis eller annan närstående till någon som mår dåligt kan du också kontakta oss. 

Råd och vägledning 

Första gången du kontaktar bup får du prata med en sjuksköterska på vår telefonrådgivning En väg in, som tillsammans med dig kommer överens om var och hur du kan få bäst hjälp. Om du behöver träffa en behandlare hos oss bokar ni en tid på en av våra mottagningar. 

En väg in - telefonrådgivning om psykisk hälsa hos barn och ungdomar

Om du har lindrigare psykisk ohälsa

För dig som är mellan 6 och 17 år och har lindrigare psykisk ohälsa är det våra första linjen-mottagningar som hjälper dig. Det kan handla om till exempel:

 • ängslan och oro
 • separationsproblem
 • nedstämdhet
 • problem kring mat, sömn eller stress
 • beteende- och uppförandeproblem
 • problem i familjen
 • kriser

Svårare problem med psykisk ohälsa

Om du har svårare psykisk ohälsa och behöver hjälp under en längre period är det våra bup-mottagningar som hjälper dig. Till exempel kan det handla om:

 • depression
 • ångest
 • ätstörningar
 • självskadebeteende
 • koncentrationssvårigheter
 • utredning och behandling av adhd
 • utredning av autism
 • stora problem med att få och behålla kompisar
 • upplevelser av skrämmande händelser

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?