Så funkar chatten

Bups chatt är anonym, vilket innebär att vi inte vet vem du är och vi kommer inte heller att fråga vem du är.

Om du själv väljer att berätta vem du är gör vi en anteckning i din journal om varför du kontaktat oss och vad vi gett dig för råd.

Avsluta chatten genom att klicka på krysset

På så sätt rensar du chatten direkt och ingen annan som går in på sidan efter dig kan se vad du har skrivit. Om du inte avslutar med krysset finns chatten kvar på webbsidan i 10 minuter.

Om det är viktigt för dig att ingen annan kan se att du varit inne på chatten kan du även rensa webbhistorik och göra inställningen att surfa inkognito, eller privat, på din mobil eller laptop.

Vi har tystnadsplikt

Det som du berättar i chatten berättar vi inte för någon annan. Ett undantag är om du uppger ditt namn och befinner dig i en mycket utsatt situation, till exempel att du blir utsatt för våld eller övergrepp. I så fall har vi skyldighet att göra en anmälan till socialtjänsten. Men det gör vi aldrig utan din vetskap.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?