Första linjen

Våra Första linjen-mottagningar erbjuder hjälp i ett tidigt skede vid lindrigare psykisk ohälsa hos barn och unga mellan 6 till och med 17 år.

Du som är ung, och du som är förälder till någon ung som mår psykiskt dåligt, kan vända dig till oss vid symtom som:

  • Ängslan och oro
  • Separationsproblem
  • Nedstämdhet
  • Problem kring mat, sömn eller stress
  • Beteende- och uppförandeproblem
  • Kriser
  • Familjeproblematik

Så söker du vård hos oss

Telefonrådgivningen En väg in är din första kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne (bup). Vi ger vägledning och råd, och bokar vid behov tid till våra Första linjen-mottagningar eller till en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning.

Hit kan du som är under 18 år med psykisk ohälsa vända dig för råd och stöd. Även du som är förälder, skolpersonal eller annan närstående och oroar dig för någon som mår psykiskt dåligt kan ringa oss.

En väg in når du på telefonnummer 020-51 20 20 vardagar klockan 8.00-16.30. Du kan även kontakta En väg in genom att skicka en egen vårdbegäran..

Första linjen-mottagningar i Skåne

Du som redan har en kontakt med en Första linjen-mottagning eller har fått en kallelse, kan kontakta mottagningen direkt. Du hittar kontaktuppgifter på respektive mottagningssida:

Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Första linjen Helsingborg

Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Första linjen Hässleholm

Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Första linjen Kristianstad

Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Första linjen Lund

Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Första linjen Malmö

Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Första linjen Simrishamn

Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Första linjen Trelleborg

Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Första linjen Ystad

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?