Att vara delaktig i vård och behandling som närstående

Som närstående är du ofta en naturlig del i patientens behandlingsprocess i vuxenpsykiatrin eller rättspsykiatrin. Patienten bestämmer själv om närstående ska vara delaktig i vård och behandling.

Om du är närstående till en patient som är inlagd på en psykiatrisk eller rättspsykiatrisk vårdavdelning, har du rätt att få information om:

  • patientens sjukdom och behandlingsmöjligheter
  • kontaktvägar inom psykiatrin
  • barnombud, för närstående under 18 år
  • patient- och närståendeföreningar samt utbildningar.

Du har möjlighet att:

  • delta i vårdplaneringar, läkarsamtal och andra planerade möten
  • få råd och stöd från psykiatrin
  • få familj-/närståendestöd.

Om patienten inte ger sitt samtycke till kontakt med dig som närstående, kan vårdpersonalen inte ge dig information om personens sjukdom eller aktuell behandling. Du kan inte heller delta i vårdplanering, läkarsamtal och andra planerade möten.

Vårdplan och samordnad individuell vårdplan (SIP)

Det är viktigt att både patienten och du som närstående får information om vård och behandling. Både inom heldygns- och öppenvården gör vi en vårdplan med mål för patientens behandling och vad den ska innehålla.

Om kommunens socialtjänst är involverad kan vi göra en samordnad individuell vårdplan (SIP), men bara om patienten vill det.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?