Sök vård via Primärvården Skåne online från och med 16 juni

Just nu behöver många i Skåne få vård, råd eller stöd, samtidigt som det finns ett behov av att minska antalet fysiska möten på grund av covid-19. Från och med 16 juni kommer Region Skåne därför att erbjuda digitala vårdbesök genom tjänsten Primärvården Skåne online.

Tjänsten riktar sig till vuxna och barn med lättare medicinska besvär, till exempel hudbesvär, allergi eller luftvägsinfektion. När du har svarat på frågor om hur du mår erbjuds du antingen egenvårdsråd eller rådgivande chatt med en sjuksköterska. Sjuksköterskan kan boka in dig på ett digitalt läkarbesök vid behov. Om du behöver besöka din vårdcentral hjälper vi dig vidare.

– Det är mycket glädjande att vi kan erbjuda våra patienter digitala besök under denna oroliga tid och i den annorlunda situation vi befinner oss i, säger Sofia Ljung, förvaltningschef för Primärvården.

Öppettider

Primärvården Skåne online kommer ha öppet vardagar 8–17 och helger 10–15. Du kan starta ditt besök när du vill, vi svarar under våra öppettider.

Sök vård via Primärvården Skåne online