Misstänker du mässling? Ring alltid först

Utbrottet av mässling i Västra Götalandsregionen väcker mycket frågor även i Skåne. Mässling är mycket smittsamt och det finns en risk att någon även i Skåne kan bli sjuk.

Om du misstänker att du eller någon närstående har blivit smittad av mässling uppmanas du att inte söka akut vård och sätta dig i ett väntrum på plats, utan ring istället vården först. Då kan vi lotsa dig till ett särskilt undersökningsrum direkt och vi kan undvika att fler personer eventuellt smittas.

På 1177.se finns mer information om mässling, hur det smittar, vilka symtomen är, om vaccinet mot sjukdomen och när du behöver söka vård.

https://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Massling/

Har du frågor eller känner dig orolig? Tveka inte att ringa Vårdguiden 1177 för rådgivning, dygnet om.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter