Blodtrycksmätning av benkärl

Syftet med undersökningen är att kartlägga blodcirkulationen i benen. Blodtrycket i en arm mäts samtidigt som trycket i tår eller anklar.

Undersökningen tar en till två timmar.

Du får inte röka, snusa eller inta andra nikotininnehållande preparat på annat sätt två timmar före undersökningen.

Du ligger ner under undersökningen. Vi mäter med hjälp av blodtrycksmanschetter blodtrycket i stortårna och anklarna. Dessa blodtryck jämförs med blodtrycket i armarna. Undersökningen kan kompletteras med gångprov på en rullande matta.

Mätningen gör inte ont men det kan spänna, precis som när man tar ett vanligt blodtryck.

Vi skickar resultatet till den läkare som remitterat dig till undersökningen.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter