Blodtrycksmätning av benkärl

Syftet med undersökningen är att kartlägga blodcirkulationen i benen. Blodtrycket i en arm mäts samtidigt som trycket i tår eller anklar.

Hur lång tid tar det?

Undersökningen tar en till två timmar.

Före

Du får inte röka, snusa eller inta andra nikotininnehållande preparat på annat sätt två timmar före undersökningen.

Under

Du ligger ner under undersökningen. Vi mäter med hjälp av blodtrycksmanschetter blodtrycket i stortårna och anklarna. Dessa blodtryck jämförs med blodtrycket i armarna. Undersökningen kan kompletteras med gångprov på en rullande matta.

Mätningen gör inte ont men det kan spänna, precis som när man tar ett vanligt blodtryck.

Efter

Vi skickar resultatet till den läkare som remitterat dig till undersökningen.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.