Om projektet Hälsostaden

Här arbetar kommunen, vårdcentralerna och sjukhusets specialistvård under ett och samma tak för att erbjuda de mest sjuka äldre en sömlös vård som underlättar vardagen för patienter och ökar tillgängligheten till vården.

Se filmen om Hälsostaden

Målet med projektet är hitta bättre arbetssätt som leder till:

  • Ökad tillgänglighet och minskade vårdköer.
  • Minskad risk för att patienter hamnar mellan stolarna.
  • Bättre möjligheter att erbjuda vård och omsorg på rätt nivå.

En mer tillgänglig vård för äldre

Särskilt fokus för projektet är att äldre som ofta är sjuka inte ska behöva göra onödiga resor till sjukhuset. Därför testas ett nytt arbetssätt som innebär att ett team från sjukhuset snabbt åker ut till hemmet eller äldrevårdsboendet och gör bedömningen på plats. Den nya metoden har ökat tillgängligheten för äldre och underlättat för personal att ge vård och omsorg på rätt nivå.

Organisation

Hälsostaden är en förvaltning inom Region Skåne som styrs av hälso- och sjukvårdsnämnden som beslutar om inriktning, mål och finansiering inom ramen för samarbetsavtalet med Ängelholms kommun.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.