Knäprotes - operation [UTKAST]

Tips på träning och övningar, råd inför operationen, och vad du kan förvänta dig den första tiden efter en knäledsoperation.

Så här går det till

Under operationen byts delar av knät ut och en protes sätts in. Det finns olika metoder för hur operationen utförs men de flesta som får en ny knäled upplever att smärtan försvinner och att det blir lättare att röra sig. 

Läkningen tar upp till ett år, men förbättringen brukar märkas redan efter några veckor. Genom nya metoder utifrån de senaste forskningsrönen är tiderna för tillfrisknandet betydligt kortare än tidigare.

Mindre smärta och kortare vårdtider vid ledoperationer (vetenskaphalsa.se)

Före operationen

Inför operationen är det viktigt att du tränar upp benet för att resultatet ska bli så bra som möjligt. En sjukgymnast hjälper dig med övningar som du börjar med före operationen.

Du bör även motionera dagligen med till exempel promenader, cykling, simning, gym eller annan typ av träning som passar dig. Eftersom du kommer använda kryckor under en tid efter operation bör du redan före operationen träna på att gå med två kryckor.

Till träningsråd före och efter operation

Undvik detta inför operationen

Rökning och alkohol ökar risken för komplikationer efter operationen. Därför är det viktigt att du slutar röka minst åtta före veckor och inte röker åtta veckor efter. Du bör även dra ned eller inte dricka alkohol alls minst fyra veckor före operation

Levnadsvanor i samband med operation i Skåne

Du får inte gå i aktiv viktminskningsbehandling veckan fram till operation. Vi rekommenderar att du äter en sund och varierande kost. Detta förebygger onödig trötthet i samband med operationen och gör att operationssåret läker snabbare och reducerar komplikationerna. Om din aptit är liten, kan du komplettera din mat med proteinrik dryck.

Vaccinationer: Du kan vaccinera dig fram till tidigast 2 veckor före din operation och du ska även vänta minst 2 veckor efter din operation. Detta gäller alla typer av vaccinationer.

Du ska minst fem dagar innan operationen sluta med varje form av naturmedicin eller andra tillskott, då dessa kan innehålla blodförtunnande ämnen, som ökar blödningsrisken vid operation.

Information om mediciner och sövning

Vissa mediciner ska justeras innan operationen. Det gäller t ex Waran, Plavix och en del andra mediciner. Du kommer att få mer information om detta i samband med den preoperativa bedömningen.

Du kommer även att träffa narkosläkare, som tillsammans med dig, tar ställning till om ryggbedövning eller sövning är mest lämpligt för dig. Inom knäkirurgin blir allt fler patienter sövda, vilket ökar möjligheten till snabb mobilisering. Hos de flesta patienter är biverkningar såsom smärtor samt illamående mindre om man sövs.

Förberedelser dagen innan

Du får inte äta fast mat eller dricka mjölkprodukter 6 timmar innan du skall komma till sjukhuset. Inom denna tidsram får du ej heller äta pastiller, godis eller använda tuggummi.

Du får dricka klara vätskor fram till 2 timmar innan du ska opereras. Du får dricka vatten, klar saft, kaffe och te utan mjölk eller grädde. Vätskan får dock gärna innehålla socker.

Om du får en infektion

Om du har du en infektion i kroppen, t ex urinvägsinfektion eller en tandböld skall den vara färdigbehandlad innan operationen. Även mindre sår i operationsfältet kring knäet medför en ökad risk för infektion och kan göra att operationen får skjutas upp. Det är viktigt, att du kontaktar oss, om du skulle drabbas av förkylning, urinvägsinfektion, tandböld, sår eller liknande nära operationen.

Efter operationen

Målsättningen med operationen är, att du ska kunna gå hem till eget boende operationsdagens kväll eller nästa dag. 14 dagar efter operationen tar vi bort dina stygn på ortopediska mottagningen. Det vanligaste är att man blir sjukskriven ca 2 månader efter en knäprotesoperation.

Du får köra bil när du på ett trafiksäkert sätt kan köra fordonet med hänsyn till bland annat styrka och kontroll i ditt knä.

Får du smärtor, feber, rodnad eller sekretion/läckage från såret efter operationen skall du snarast kontakta ortopedmottagningen eller avdelningen.

Första dagen efter operation

Efter operationen ligger du en kort tid på ett uppvakningsrum. Därefter körs du till vårdavdelningen.

Inom en timme efter operationen är du uppe och går, och samtidigt skall du träna ditt opererade knä så snart som möjligt, både i sängen och bredvid sängen. Du får en träningsboll som du skall använda så mycket som möjligt efter din operation. Detta underlättar för dig beträffande smärtor och minskad stelhet. Rehabiliteringen sker fortlöpande hela dygnet och det viktiga är att du tränar på eget initiativ.

Sjukgymnasten kommer att instruera dig i rörelser och träning. Du kommer att träna liggande och stående. Du kommer att träna på i- och urstigning ur sängen, och på att resa dig och sätta dig. Du kommer att gå med hög gångvagn, tränas på att använda kryckor samt gå i trappa. När du ska på toaletten får du hjälp av personalen. Du skall sitta uppe och äta maten i matsalen, utöver målen skall du dricka rikligt.

Det är viktigt, att du från början klarar basala dagliga göromål som bad, toalettbesök, av- och påklädning, med mera. Personalen hjälper dig självklart om du behöver det.

Utskrivning och återbesök

Teamet bedömer om du uppfyller målen för utskrivning. När du kommer hem är det förväntat att du känner dig trött. Detta beror på efterverkningar efter operationen. Vardagssysslorna är mer besvärliga och tar längre tid än normalt. Det är en fördel att göra så många göromål du kan, även lättare städning. Det ingår som en naturlig del av din träning.

Efter utskrivningen kommer du att få ett återbesök till ortopedmottagningen. Två veckor efter operationen får du att träffa en ortopedisk sjuksköterska, som är specialiserad på att utvärdera knän. Här kontrolleras såret, knäfunktionen och man tar bort stygn/agraffer. Cirka 2 månader efter operationen får du ett förnyat återbesök för kontroll av din knäfunktion hos vår sjukgymnast.

Resultat och komplikationer

I de flesta fall förlöper operationen av en konstgjord knäled utan komplikationer, men vid varje operation finns det risker. Ditt knä kan ha en tendens att vara svullet 1-2 år efter operationen, därför kan man inte bedöma det slutgiltiga resultatet förrän dess. Ett fåtal patienter kommer alltid att ha dessa problem, även om allt är gjort optimalt.

Har du ett tungt fysiskt arbete, utövar någon kontaktidrott eller annan sport som belastar knäet är det osäkert om du kan fortsätta med detta efter operationen. Med en hel knäprotes får man oftast god funktion, men det kan vara svårt att gå ner på huk och att ligga på knä. Man får gärna göra det. Med en halvprotes får man större chans till full knäfunktion, lättare för att ligga och belasta på böjt knä.

Problem med förbandet och andra komplikationer

Träningsråd före och efter operation

Den viktigaste träningen är den du själv gör efter utskrivningen. Du kan se träningsråden i denna information. Det är en svår balans, men det är viktigt att du undviker överbelastning i knäet, som kan ge smärta och svullnad. Samtidigt är det viktigt att du tränar ihärdigt. Det är ovanligt att man tränar för mycket.

Cykling, promenader, golf, tennis, badminton och kontrollerad skidåkning kan utföras efter några månader. Kontaktsporter som fotboll, handboll, karate, löpning, squash och liknande kan inte rekommenderas. Gällande ditt arbete kan ovanstående aktiviteter användas som riktlinjer.

 • Träning inför operation

  Här är några förslag på övningar som du kan göra själv. Det är inte säkert att du klarar alla förslag på övningar men det är viktigt att du gör så mycket du kan.

  • 1. Cykling

   Cykla på lätt belastning i 20 minuter.

  • 2. Träna låret med boll

   Träna lårets baksida med boll, 3 x10.

  • 3. Träna låret mot vägg

   Träna lårets baksida sträckning mot vägg.

  • 4. Situps

   Gör sit ups 3x20

  • 5. Träna balans med vikter

   Träna balansen.

  • 6. Träna foten mot vägg

   Träna aktiv sträckning med foten mot vägg.

 • Efter operation: dag 1

  Timmarna efter operationen börjar du med de första övningarna för att ditt tillfrisknande ska komma igång så snart som möjligt. 

  • 1. Gång med gångbord

  • 2. Rörelseträning med boll

   Rörelseträning med jordnötsboll.

  • 3. Raka benlyft

  • 4. Sträcka på knät

   Sträcka ut knäet mot sängens botten foten sträckes mot huvudet.

  • 5. Diagonalgång med kryckor

  • 6. Trappträning

 • Efter operation: dag 1–14

  Följande övningar kan du göra hemma själv eller tillsammans med din sjukgymnast. Det är inte säkert att du klarar alla förslag på övningar men det är viktigt att du gör så mycket du kan.

  • 1. Rörelseträning med boll

   Rörelseträning aktivt avlasta med jordnötsboll eller stor boll. 

  • 2. Situps

   Situps med psoaskudde (eller boll).

  • 3. Bäckenlyft med psoaskudde

   Bäckenlyft med psoaskudde (eller boll) med fötterna i väggen. 

    

    

  • 4. Tå- och hälhävning

   Tåhävning. 

   Hälhävning

    

  • 5. Benlyft

  • 6. Träning med kryckor

   Gångträna med 2 kryckkäppar diagonalgång.

    

   Film: Trappgång utan kryckor

  • 7. Trappgång utan kryckor

 • Efter återbesök: dag 14+

  Detta är förslag på övningar som du kan träna själv efter att stygnen är borttagna. 

  • 1. Cykling

   Cykling om du har rörligheten.

  • 2. Benpress med boll

   Benpress med boll mellan knäna.

  • 3. Lår- och balansträning med armrodd

   Sittande balansträning med stor boll samt kombination lårmuskelträning o armrodd. 

  • 4. Balansträning med och utan balanskudde

  • 5. Lårmuskelträning mot vägg

   Statisk lårmuskelträning mot vägg. Boll mellan knäna- ev jobba med armarna.

  • 6. Stretching fram och baksida av lår

   Stretching lårets baksida.

    


   Stretching
    lårets baksida mot vägg. 

    


   Stretching lårets framsida

  • 7. Trappgång utan kryckor

 • Problem med förbandet och andra komplikationer

  Vissa patienter utvecklar ärrvävnad efter en operation vilken kan leda till nedsatt rörlighet i knäet. I enstaka fall kan man lossa det vid en ny operation. Risken minskar betydligt vid tidig träning.

  De flesta patienter får nedsatt känsel i huden runt operationsärret. Detta kan till stor del gå tillbaka, men vissa patienter kan ha kvarstående känselnedsättning som inte har någon praktisk betydelse. I sällsynta fall kan känseln på ovansidan av foten och förmågan att böja foten bakåt/uppåt påverkas. I de flesta fall försvinner dessa besvär av sig själv. Dock kan de vara kvarstående. Eventuellt kan ett specialbandage avhjälpa.

  Hjärt/kärlsjukdomar kan öka risken för komplikationer vid dessa operationer.

  Vissa upplever mekaniska klickljud från knäet. Dessa ljud kan vara störande men har oftast ingen betydelse.

  • Normalt förband

  • Förbandet läcker - kontakta oss

   Risk för att förbandet börjar läcka:


   Förbandet läcker:

  • Förbandet lossnar - kontakta oss

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.