Barn- och ungdomspsykiatri (bup)

Att under perioder i livet må dåligt är ganska vanligt, men vi håller det ofta för oss själva. Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne finns till för att hjälpa dig när problemen blivit för stora. Vi ger stöd, vägledning och råd till dig som känner att du behöver någon utomstående at prata med. Men även du som är förälder, kompis eller annan närstående till någon som du är orolig för kan vända dig till oss.

Det är ganska vanligt att barn och unga någon gång mår psykiskt dåligt och behöver stöd en tid. Det kan vara för att det har hänt något jobbigt eller för att du undrar hur något ska bli. Har du en hemlighet som gör dig ledsen eller orolig? Då ska du inte behöva vara ensam med det.

Du är inte ensam

När man mår dåligt kan det vara skönt att veta att du inte är ensam. Stress i skolan, problem hemma etc kan leda till oro och ångest som om man inte delar dem med någon kan växa sig väldigt stora. Att prata med någon du gillar kan vara en bra början och det fins ofta många som vill lyssna. En kompis, ett syskon eller kanske någon som jobbar på din skola. Du kan även kontakta barnavårdscentralen, vårdcentralen, skolsköterskan, skolkuratorn eller ungdomsmottagningen.

Det finns saker du kan göra själv för att må bättre.

Länk till undersida med länkar vidare till 1177.se

När stödet inte hjälper

Om problemen blivit så stora att vardagen hemma, i skolan och med kompisar inte längre fungerar, kan du ta kontakt med bup. Även du som förälder kan vända dig till oss för att få hjälp och rådgivning.

Vår telefonrådgivning, En väg in

En väg in är vår telefonrådgivning för barn och unga under 18 år med psykisk ohälsa i Skåne. Du kan ringa oss om du är barn, ungdom, vårdnadshavare, skolpersonal eller liknande.

Vi ger vägledning och råd, och bokar vid behov tid till våra första linjen-mottagningar eller till en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, bup. Du kan ringa till 020-51 20 20 på vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30.

Första linjen-mottagningar

Våra Första linjen-mottagningar vänder sig till dig som är mellan 6 och 18 år och dig som är förälder till ett barn med psykisk ohälsa. Vi erbjuder hjälp i ett tidigt skede.

Vi arbetar med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Hos oss kan du få råd och stöd vid till exempel stress, nedstämdhet, ilska, problem i familjen eller sömnsvårigheter.

Du får en remiss till våra första linjen-mottagningar via vår telefonrådgivning En väg in. Om du redan har en kontakt eller blivit kallad till någon av våra mottagningar kan du hitta kontaktuppgifter i

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar

De barn- och ungdomspsykiatriska mottagningarna vänder sig till dig som är under 18 och har behov av psykiatrisk specialistvård. Det kan handla om ångest, depression och ätstörning. Vi utreder också misstanke om olika funktionsnedsättningar, t. ex. om man har svårt att koncentrera sig. Vi har även mottagningar med specialistinriktningar, såsom ätstörningar, neuropsykiatri och krigs- och tortyrskador.

Du får en remiss till våra barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar via vår telefonrådgivning En väg in. Om du redan har en kontakt eller blivit kallad till någon av våra mottagningar kan du hitta kontaktuppgifter i

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.