Medicinavdelning 9 - Framtidens vårdavdelning

Medicinavdelning 9, som under projektfasen kallats för Framtidens vårdavdelning, har nu öppnat på Lasarettet Trelleborg. Avdelningen erbjuder vård för i huvudsak äldre, multisjuka patienter och är en del i Region Skånes satsning för ett utökat samarbete med kommun och primärvård.

Bland annat kommer man att införa följande arbetssätt:

  • Direktinläggningar för äldre och multisjuka patienter i samarbete med primärvården.
  • Vårdplaneringar via skype som en extra service till samverkansparters och anhöriga.
  • Hög grad av patient- och anhörigmedverkan.

Vården utformas med patientens behov i centrum, med målsättningen att patienten i så stor utsträckning som möjligt ska få sin vård i hemmet.

Avdelningen öppnar inledningsvis i mindre skala med fem vårdplatser för att under våren utökas till fjorton vårdplatser. Flertalet rum kommer att vara enkelrum. Patienterna har ofta en komplex symptombild och därför är avdelningen bemannad med flera kompetenser: sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.