Renografi

Renografi är en undersökning med gammakamera som används för att undersöka njurarnas funktion och blodförsörjning.

Hur lång tid tar det?

Undersökningen tar ungefär två timmar med förberedelser och upp till två och en halv timme om det behövs kompletterande bilder.

Före

Ta med dig en lista över mediciner som du tar.

Kontakta oss om du är gravid, ammar, eller om du har gjort en röntgenundersökning med kontrastmedel de senaste fem dagarna före undersökningen.

På undersökningsdagen får du inte ta urindrivande läkemedel före undersökningen, till exempel Impugan, Lasix, Furosemid.

Under

När du kommer till oss får du en nål i armen med en tunn plastslang, en så kallad venkateter. För att aktivera njurarna får du dricka en viss mängd vatten under en timme.

En timme efter att vattnet har druckits upp börjar bildtagningen.

En liten mängd radioaktivt läkemedel sprutas in genom venkatetern (nålen) i armen och därefter tas bilder med en gammakamera i ungefär 20 minuter.

Ibland behövs kompletterande bilder en halvtimme senare.

Efter

Resultatet skickas till läkaren som remitterat dig till undersökningen.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.