Lungfunktionstest

Ett lungfunktionstest görs för att undersöka lungornas funktion vid misstänkt astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Testet kan också göras inför en hjärtundersökning och kombineras ibland med andra undersökningar.

Undersökningen tar oftast ungefär en timme, men beroende på vilken typ av test läkaren vill göra kan tiden vara både kortare och längre.

Du får inte röka fyra timmar före undersökningen. Din läkare bestämmer om du ska ta dina mediciner som vanligt eller inte inför undersökningen. Om du inte har fått andra besked så bör du undvika luftrörsvidgande medicin samma dag som undersökningen.

Du får blåsa i ett munstycke som är kopplat till en så kallad spirometer. Den mäter hastigheten och volymen på den luft du blåser ut. Ofta får du sedan ta luftrörsvidgande medicin, och därefter göra testet en gång till. Detta ger svar på om medicinen gör någon skillnad för resultatet. Testerna kan vara fysiskt ansträngande.

Ibland kan den luftrörsvidgande medicinen ge lite hjärtklappning, men den brukar gå över inom någon timme. Resultatet skickas till den läkare som har remitterat dig till undersökningen.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter