Bloddialys

Dialys får du om njurarna helt eller till största delen har slutat fungera. Det finns två former av dialys, påsdialys och bloddialys. Bloddialys filtrerar och renar blodet genom ett filter med hjälp av en dialysmaskin.

Behandlingen tar fyra till fem timmar och sker tre gånger i veckan, ibland oftare.

Några månader innan du får påbörja behandlingen får du genomgå en operation. Då opererar vi ett blodkärl, oftast på underarmen, för att det ska bli större. Det gör vi för att blodflödet ska bli tillräckligt stort för att kunna användas i en dialysbehandling. Om dialysen ska startas akut kan du få en kateter (slang) opererad till ett halskärl.

Under dialysen leds blodet ut från blodkärlet genom en dialysslang. Det renas på restprodukter i en dialysmaskinen, och leds tillbaka in i kroppen igen. Under tiden kan man sitta eller ligga i en speciell stol eller säng, samtidigt som man till exempel vilar, tittar på tv eller läser en bok.

Det kan variera från person till person hur man mår efter varje dialysbehandling. Det kan också variera från dag till dag. Det är vanligt att man känner sig trött en stund efter behandlingen.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter