Nyförlösta förstföderskors självskattade förlossningsupplevelse - en tvärsnittsstudie

Under hösten 2018 kommer en studie om förlossningsupplevelser att utföras på förlossningen i Ystad.

Syftet med studien är att öka kunskapen om vilka händelser och faktorer som kan inträffa före, under och efter förlossningen som kan påverka en kvinnas förlossningsupplevelse. Detta för att kunna erbjuda bättre vård både före, under och efter en förlossning.

Under studien kommer journaldata att granskas från samtliga förstföderskor som födde barn under året 2017. Varje enskild kvinna kommer att avidentifieras och kodas direkt när informationen hämtas från journalerna. Materialet som tas fram kommer inte att kunna kopplas till någon enskild kvinna utan resultatet kommer att redovisas i grupp.

Vill du inte att dina uppgifter ska användas?

Om du, som födde ditt första barn vid förlossningen i Ystad under 2017, inte vill att dina uppgifter används till studien ombeds du vänligen att höra av dig till den medicinska sekreteraren på förlossnings- och BB-avdelningen vid Lasarettet i Ystad på telefon: 0411-99 52 46.
Sista svarsdatum är den 30 september 2018.

Studien utförs av en barnmorska som skriver sitt mastersarbete vid Malmö universitet under handledning av en universitetslektor som även är legitimerad barnmorska.

För mer information om studien, kontakta:
Christel Johansson, Leg. Barnmorska Contact

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter