Studie för att testa ny utrustning för säker fosterövervakning

Studien innefattar barn som fötts eller kommer att födas mellan januari 2016 och augusti 2018 på flera universitetssjukhus i Sverige.

Vi gör studien för att säkerställa kvaliteten på ny utrustning som används för att övervaka barn med befarad begynnande syrebrist.

Frivilligt att delta

Utöver blodprover använder vi oss också av uppgifter som finns i din och ditt barns journal. Dina journaluppgifter kommer att behandlas under sekretesskydd så att inga obehöriga kan ta del av dem enlig sekretesslagen. Inga blodprover eller andra biologiska material kommer att sparas. Vi tar inga extra prover eller något extra blod från fostret.

Deltagande i forskningsprojekt är frivilligt och du kan när som helst, utan särskild förklaring meddela oss om du inte vill att vi tar del av din journal.

Bakgrund till studien

Under förlossningen kan syrebrist hos fostret misstänkas om det registreras vissa förändringar i fostrets hjärtfrekvens. För att säkerställa att fostret mår bra tar vi därför ibland en droppe blod från fostrets huvud för att analysera mjölksyra.

Metoden är standard i hela landet och har inte visat sig ha någon påverkan för varken mamma eller foster. Med studien vill vi säkerställa kvaliteten på en ny mätapparat eftersom den gamla inte tillverkas längre.

Så går studien till

I de fall då vi har haft eller får anledning att ta ett blodprov från fostret mäts mjölksyrakoncentrationen först med den gamla apparaten. Om det finns blod över från bloddroppen mäter vi också mjölksyrakoncentrationen med den nya apparaten.

För att kunna räkna ut vid vilket värde som ska användas på den nya apparaten, när en förlossning måste påskyndas, önskar vi att samla in data från journaler om barnets mående efter förlossningen, medicinska uppgifter om dig och om ditt förlossningsförlopp.

Vi vill också att mäta mjölksyra i navelsträngsblod med den nya apparaten och för det används en bloddroppe av det blod som är över från de prover som rutinmässigt tas från navelsträngen efter förlossningen.   

Kontakt

Margareta Steinwall, överläkare, Lasarettet i Ystad
Contact

Hanna Nordlöf, överläkare, Centralsjukhuset Kristianstad
Contact

Linda Iorizzo, Specialistläkare, doktorand, Kvinnosjukvård SUS, Contact
 

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter