Att föda barn i vatten – en pågående studie

Vattenfödslar förekommer i stora delar av världen, men används ännu inte i Sverige. För att ta reda på mer, och för att sprida kunskap, pågår nu en studie om att föda barn i vatten på Förlossnings- och BB-avdelningen i Ystad.

Lasarettet i Ystad har för tillfället den enda förlossningsavdelningen i landet där du har möjligheten att delta i studien och föda i vatten.

Doktoranden Hanna Ulfsdottir, barnmorska och högskoleadjunkt, bedriver studien via Karolinska Institutet med syfte att undersöka hur kvinnor som föder i vatten upplever sin förlossning och hur kvinnorna och deras barn mår efteråt.

Hur gör jag för att delta?

Om du är intresserad av att delta i studien och föda barn i vatten så berättar du det när du kommer in till oss för att föda. Du kan även bli tillfrågad av vår personal när du kommer in.

För att förlossningen ska kunna genomföras i vatten måste ditt förlossningsförlopp vara normalt. Det måste även finnas ett ledigt badkar vid tillfället, och en specialutbildad barnmorska tillgänglig.

Kontakta ansvarig för studien för mer information.

Vad innebär det för dig som är med i studien?

Det är frivilligt att delta. Du blir som födande tillfrågad om du är intresserad av att delta i studien när du kommer in till förlossningen i Ystad.
Även du som inte vill föda i vatten kan delta i studien, som ett jämförande exempel.

Alla som deltar kommer att få fylla i en webbenkät några veckor efter förlossningen. Enkäten mäter upplevelsen av din förlossning. Dessutom kommer navelsträngsprover att tas vid förlossningen.

Huvudhandledare: Susanne Georgsson, docent, Sophiahemmets Högskola och Karolinska Institutet
Bihandledare: Sissel Saltvedt, leg. läkare, med. Dr, Institutionen för klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter