Observationsavdelning

Hitta hit

Flera bussar stannar vid Lasarettet i Ystad, hållplats: Lasarettet. Bussinformation och tidtabeller finns på skanetrafiken.se
Visa på karta

Telefon- och besökstider

Vi tar hand om dig som sökt vård via akutmottagningen och bedöms behöva observation. När du kommer till oss har vi gjort upp en tydlig plan över vilken vård du ska få, ofta en provtagning eller injektion, och när du ska bli utskriven. Du stannar hos oss i upp till tolv timmar och kan vanligtvis lämna sjukhuset därefter.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.