Mammografi

Mammografi är en röntgenundersökning av brösten. Undersökningen kostar inget och görs för att upptäcka och behandla bröstcancer i ett tidigt skede. I Skåne kallas kvinnor mellan 40 och 74 år till undersökning med 18–24 månaders intervall.

Hela undersökningen tar 15–30 minuter, själva bildtagningen tar fem till tio minuter.

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt. 

En sjuksköterska genomför undersökningen och frågar först om du har haft några besvär från brösten eller om du tar läkemedel som innehåller hormoner.

Sjuksköterskan tittar sedan på brösten för att se om du har några synliga förändringar, till exempel större födelsemärken eller ärr efter tidigare operationer. Sådana förändringar kan synas på röntgenbilderna och felaktigt tolkas som en cancertumör.

Därefter får du stå eller sitta tätt intill röntgenapparaten. Sjuksköterskan hjälper dig att lägga ena bröstet på en skiva. En annan skiva pressar sedan ned bröstet och håller fast det några sekunder. Armen håller du upp och vilar mot apparaten medan röntgensjuksköterskan tar två till tre bilder. Sedan får du göra likadant med det andra bröstet.

Om du har sökt vård för symptom från brösten, kan mammografin kompletteras med andra undersökningar.

Inom två veckor får du ett brev med information om vad mammografibilderna visade. Ibland blir du kallad på ett återbesök. Det kan antingen betyda att bilderna har blivit oskarpa och du behöver ta nya, eller att vi behöver utreda dig mer.

Om du har sökt vård för symptom från brösten så kommer beskedet till den läkare som har remitterat dig till undersökningen.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter